fbpx

Városunk Dombóvár

2017. február 22.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága   
A bizottság ülésének kezdési időpontja 13,30 órára módosult!

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2017. február 22-én (szerda) 13,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2017. február 23-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

Döntés a Vlasic emlékmű átalakításáról – Melléklet

3. számú előterjesztés

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Nemzetiségi Közösségi Házzal kapcsolatos kezdeményezése – Új használati szerződés – Horvát Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárulása

4. számú előterjesztés

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény önkormányzati fenntartásba vétele – Alapító okirat módosítás – Új alapító okirat

5. számú előterjesztés

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület beszámolója a 2016. évi tevékenységéről, valamint gazdálkodásáról – 2016. évi beszámoló – 2016. évi elszámolás – 2017. évi szakmai program

6. számú előterjesztés

A Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar 2017. évi támogatása – Egyesület kérelme

7. számú előterjesztés

A Hotel Dombóvár előtti tér koncepcióterve és a Dombó-Coop Zrt.-vel kötött közterület használati megállapodás felülvizsgálata

8. számú előterjesztés

A Dombó-Média Kft. új ügyvezetőjének megbízása, a cég alapító okiratának módosítása – Somlai Adrienn kérelme – Stifter Balázs önéletrajza

9. számú előterjesztés

Ifjúsági klub és galéria kialakítása a Tinódi Házban

10. számú előterjesztés

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évre tervezett bérlakás-felújítási programja

11. számú előterjesztés

Kiemelt jelentőséggel bíró dombóvári érdekeltségű beruházások kormányzati támogatásának kezdeményezése – Melléklet

12. számú előterjesztés

A Dombó-Land Kft. megbízása a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések című projektben a projektmenedzsment feladatok ellátására – Megbízási szerződés

13. számú előterjesztés

Támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyása EFOP-os pályázatokra

14. számú előterjesztés

A Szuhay Sportcentrumban mellszobor állítása Buzánszky Jenő emlékére – Melléklet

15. számú előterjesztés

A Szuhay Sportcentrumban „Sport emlékhely” kialakítása

16. számú előterjesztés

A mezei őrszolgálatról szóló 28/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

17. számú előterjesztés

Önkormányzati rendeletekben megállapított egyes díjtételek felülvizsgálata

18. számú előterjesztés

Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

19. számú előterjesztés

Egészségfejlesztési program elfogadása

20. számú előterjesztés

Tájékoztató a településkép védelméről szóló törvény végrehajtásával összefüggő feladatokról

21. számú előterjesztés

Tájékoztató a zöldhulladék-kezelő telep megvalósítására vonatkozó koncepcióról – Melléklet

22. számú előterjesztés

Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

23. számú előterjesztés

Közbeszerzési eljárás indítása „Dombóvár város kommunális és közvilágítási célú villamos energia beszerzése” elnevezéssel

24. számú előterjesztés

A Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor étkeztetési szolgáltatásának ellátása

25. számú előterjesztés

Önkormányzati intézménnyel szemben támasztott követelések fedezetének biztosítása érdekében anyagi felajánlások gyűjtése és ahhoz elkülönített számla megnyitása

Zárt ülés:

26. számú előterjesztés

Helyi elismerések odaítélése – Az Ivanich Antal-díjra érkezett felterjesztés véleményezése

Új napirendi pont:

27. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

A helyi elismerésekről szóló 6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

A 2017. február 23-án 17,00 órakor kezdődő együttes ülés napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztés:

1. számú előterjesztés

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat