fbpx

Városunk Dombóvár

2017. május 24.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága   

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2017. május 24-én (szerda) 14,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2017. május 25-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés   

A Dombóvári Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója a 2016. évi közbiztonsági helyzetről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról – Beszámoló

4. számú előterjesztés               

A TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című felhívásra újabb támogatási kérelem benyújtása

5. számú előterjesztés               

A városban található díszkivilágítások energiatakarékos átalakítása, valamint a közvilágítás bővítése, fejlesztése

6. számú előterjesztés               

Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója

8. számú előterjesztés               

Az önkormányzati fenntartású óvodák átszervezése – Vélemények – Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde szülői közösségének véleménye Német nemzetiségi önkormányzat véleményeMegszüntető okiratMódosító okiratÚj alapító okirat Feladatellátási szerződés módosítása

9. számú előterjesztés 

 A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!           

A Szivárvány Óvoda udvarkialakítási, zöldterület felújítási munkáinak finanszírozása

10. számú előterjesztés           

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása

11. számú előterjesztés           

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

12. számú előterjesztés           

A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

13. számú előterjesztés           

Dombóvár Város Önkormányzatának 2016. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentése

14. számú előterjesztés           

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet – Rendelettervezet melléklete

Vezető nyilatkozatok I. – Vezetői nyilatkozatok II.

15. számú előterjesztés           

Pályázati felhívás kiírása sportcélú vállalkozások tevékenységének támogatására – Pályázati felhívás – Pályázati adatlap

16. számú előterjesztés           

A helyi foglalkoztatási paktum projektben való részvétel felfüggesztése

20. számú előterjesztés           

Mentőállomás fejlesztési koncepció

21. számú előterjesztés           

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása – Melléklet

22. számú előterjesztés           

A 611-es számú főút városi szakaszának felújítása

23. számú előterjesztés           

A volt Költségvetési Üzem előtti közterület rendezése kamionok parkolásának biztosítása érdekében

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

Zárt ülés:

PG/1. számú előterjesztés

Döntés a „Dombóvár város kommunális és közvilágítási célú villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről

Új napirendi pontok:

24. számú előterjesztés    

Helyi közösségi közlekedés támogatására pályázat benyújtása  (nyilvános ülés)

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat