fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2017. március 29.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága   

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2017. március 29-én (szerda) 13,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2017. március 30-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

A helyi menetrend szerinti személyszállítás és a közszolgáltatási szerződés teljesítésének értékelése – Beszámoló – Menetrend módosítási javaslat – Ajánlat „okosmenetrendre”

3. számú előterjesztés

A Hotel Dombóvár előtti közterület használatának rendezése, valamint a területet érintő fejlesztési beruházásra vonatkozó javaslat tárgyalása – Látványterv

4. számú előterjesztés

A Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesület formaruhájának beszerzése – Melléklet – Fúvószenekar logoja

8. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Dombóvári Focisuli Egyesület önkormányzati ingatlanokat érintő TAO-s fejlesztési beruházásaihoz önerő biztosítása

10. számú előterjesztés

A gyermekétkeztetés és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálata – Bölcsődevezető javaslata – A Dombóvári ESZI vezetőjének javaslata –  Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet javaslata

11. számú előterjesztés

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálata – Dombóvári ESZI javaslata

12. számú előterjesztés            

A hajléktalanok éjjeli menedékhelye önként vállalt szociális szolgáltatás felülvizsgálata

13. számú előterjesztés

Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések

14. számú előterjesztés

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. reorganizációs programjaMelléklet

15. számú előterjesztés

A Dombó-Média Szolgáltató Kft. finanszírozása  

16. számú előterjesztés

A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel kapcsolatos döntésekMelléklet

17. számú előterjesztés

Paktum Iroda kialakítása és a Dombóvári HACS Egyesület tevékenységének támogatása – HACS Egyesület kérelme

18. számú előterjesztés

A szabályozási terv módosításához kapcsolódó vélemények elfogadása – Teljes eljáráshoz kapcsolódó vélemények – Egyszerűsített eljáráshoz kapcsolódó vélemények I. – Egyszerűsített eljáráshoz kapcsolódó vélemények II.

19. számú előterjesztés

Árusító pavilon beszerzése

20. számú előterjesztés

„Kőváza csillagképekkel” című műalkotás közterületen való felállítása

21. számú előterjesztés

A Dalmand Zrt. tulajdonában lévő mászlonyi utak térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele

22. számú előterjesztés

A DRV Zrt.-vel kötött Bérleti Üzemeltetési Szerződés vagyonátadások miatti módosítása, továbbá a szennyvízberuházás vagyonmegosztása – Melléklet 1. – Melléklet 2.

23. számú előterjesztés

Parkoló kialakítás a Petőfi utcát érintő beruházáshoz kapcsolódóan – Parkoló kiosztási terv – Pótmunka igény

24. számú előterjesztés

A parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló önkormányzati rendelet betartásának felülvizsgálata

25. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

27. számú előterjesztés           

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat

28. számú előterjesztés           

Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

PG/1. számú előterjesztés             

Vizsgálat lefolytatása Tigelmann Péter képviselő személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettsége elmulasztásával összefüggő kezdeményezés alapján – Kezdeményezés