fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2017. március 9.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága   

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 2017. március 9-én (csütörtök) 15,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2017. március 9-i rendkívüli ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

Pályázat benyújtása a „Nemzeti Ovi-Sport Program” felhívásra

2. számú előterjesztés

Döntés a távhőszolgáltatás ellátására kiírt koncessziós pályázati eljárásban alkalmazandó minimális koncessziós díjról

(a meghívótól eltérően zárt ülésen  javasolt tárgyalni)

3. számú előterjesztés

Gunaras gyógyhely megnevezés engedélyezéséhez kapcsolódóan a gyógyhely és a védőterület határvonalának pontosítása – Melléklet

Zárt ülés:

Vagyonnyilatkozatok ellenőrzése

Új napirendi pont:

PG/1. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

A Radnóti u. 50-60. szám alatti ingatlanok lakóinak járdaépítési kérelme