fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2017. szeptember 27.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága   

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2017. szeptember 27-én (szerda) 15,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2017. szeptember 28-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

A Kiskonda-patak háttöltésével, valamint a 61-es úttal kapcsolatos problémák

2. számú előterjesztés

Beszámoló Dombóvár tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról – Melléklet (beszámoló)

6. számú előterjesztés

Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó döntések

7. számú előterjesztés

Férőhelybővítés a Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéjében

8. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2016. évi tevékenységéről, valamint a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 2016. évi szakmai munkájáról

9. számú előterjesztés

A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

10. számú előterjesztés

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény tervezett installációjával kapcsolatos költségek felülvizsgálatának kezdeményezése

11. számú előterjesztés

Tulajdonosi hozzájárulás a Dombó-Média Kft. nyomdai megrendeléséhez a 7200 közéleti lap vonatkozásában

12. számú előterjesztés

Önkormányzati tulajdonba kerülő Farkas Attila Uszoda üzemeltetése

13. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (II. 17.) rendelet módosítása – Mellékletek – Melléklet (intézmények)

 14. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

15. számú előterjesztés

Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program 2016. évi beszámolója

16. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének módosítása

17. számú előterjesztés

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához

18. számú előterjesztés

A Szekszárdi Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények, illetve a Szekszárdi Szakképzési Centrum feladatainak ellátását szolgáló vagyontárgyak vagyonkezelési szerződéseinek jóváhagyása – A Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötendő szerződés tervezete – A Szekszárdi Tankerületi Központtal kötendő szerződés tervezete

20. számú előterjesztés

Ingyenes vezeték nélküli internet hozzáférési lehetőség biztosítása az újdombóvári városrészben

21. számú előterjesztés

Tájékoztatás az üresen álló városi ipari létesítmények kihasználtsága érdekében tett intézkedésekről

22. számú előterjesztés

Tinódi Ház karbantartási munkálatai

23. számú előterjesztés

Fedezet biztosítása elhanyagolt ingatlanok előtti közterület rendbetételére

24. számú előterjesztés

Kijelölt közterületi fasorok pótlása, zöldfelületek felújítása, fejlesztése

25. számú előterjesztés

Arany János és Orbán Balázs szobor felállítása

26. számú előterjesztés

Tájékoztatás a Hat vár hat rád program sikerességéről, a ténylegesen felmerülő kiadásokról

27. számú előterjesztés

A Horvay utca járdaépítésének műszaki és pénzügyi szakmai megfelelőségi vizsgálata

28. számú előterjesztés

Építési beruházások ajánlattevői listájának bővítése dombóvári vállalkozásokkal

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

PG/1. számú előterjesztés

A dombóvári 4571/3 hrsz.-ú szántó haszonbérletének meghosszabbítása

Új napirendi pont:

29. számú előterjesztés

A Dombóvári Focisuli Egyesület számára pályakarbantartó eszközök beszerzéséhez önrész biztosítása