fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2020. február 26.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 2020. február 26-án (szerda) 10,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

Napirendi javaslat:

A 2020. február 27-én 18,00 órakor kezdődő együttes ülés napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

2. számú előterjesztés

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal új szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása

***

A képviselő-testület 2020. február 28-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

A dombóvári központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos díjemelési kezdeményezés – Melléklet

3. számú előterjesztés

A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola aszfaltos sportpályájának műfüves borítással való ellátásának támogatása – Kiegészítés

6. számú előterjesztés

A Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel kötött megállapodások felülvizsgálata, a közművelődési feladatok ellátásának 2020. évi támogatása – Munkaterv – Majoros Galéria tervezett programjai – Pénzügyi terv – Terembérleti díjak – Plakátkihelyezés díjai

7. számú előterjesztés

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata, beszámoló a cégre bízott közfeladatok 2019. évi ellátásáról, illetve a 2020. évi ellentételezés összegének meghatározása – Melléklet

8. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése – Kiegészítés – Előterjesztés melléklete – Rendelettervezet melléklete – Intézményi vélemények

10. számú előterjesztés

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása 

11. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása 

12. számú előterjesztés

Önkormányzati rendeletekben foglalt egyes díjtételek felülvizsgálata 

13. számú előterjesztés

Az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok igénybevételi díjainak felülvizsgálata 

14. számú előterjesztés

Az önkormányzati működtetésű sportlétesítmények igénybevételi díjainak felülvizsgálata 

16. számú előterjesztés

A bérlakások felújításáról és karbantartásáról szóló beszámoló, a 2020. évre tervezett felújítások 

17. számú előterjesztés

A Szabó Loránd korábbi polgármester által pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállalt kötelezettségvállalások alapján kiállított számlákkal kapcsolatos intézkedések

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések:

PG/1. számú előterjesztés

A bizottság ügyrendjének elfogadása

PG/2. számú előterjesztés

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjával összefüggő döntések

Zárt ülés:

A képviselő-testület 2020. február 28-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó, zárt ülésen tárgyalandó előterjesztés: 

18. számú előterjesztés

A 2020. évi helyi elismerések adományozása (Ivanich Antal-díjra érkezett felterjesztések vonatkozásában)