fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2020. január 29.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2020. január 29-én (szerda) 15,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2020. január 31-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

Napirendi javaslat:

3. számú előterjesztés

A Dombóvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása – A rendeletmódosítás mellékletei – Az intézmények költségvetésének módosítása

4. számú előterjesztés

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

5. számú előterjesztés

Városi tömegközlekedési csomópontok bevonása a térfigyelő kamerával megfigyelt területek közé

6. számú előterjesztés

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjteményt érintő beruházás – Melléklet

7. számú előterjesztés

A közszolgálatban állók számára a teljesítményértékelésen alapuló eltérítés 2020. évi keretösszegének meghatározása

8. számú előterjesztés

A polgármester és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalói 2020. évi cafetéria-keretének meghatározása

9. számú előterjesztés

A Dombóvár Város Önkormányzatánál közvetlenül foglalkoztatottak 2020. évi cafetéria-keretének meghatározása

10. számú előterjesztés

A polgármester 2020. évi szabadságolási terve

15. számú előterjesztés

A Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2019. évi tevékenységéről – Melléklet (beszámoló)

18. számú előterjesztés

A Dombó-Land Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása

19. számú előterjesztés

Tagok választása a Hamulyák Közalapítvány kuratóriumába

20. számú előterjesztés

Beszámoló az önkormányzati sportlétesítmények üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről, az igénybevételi díjak felülvizsgálata

21. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása tárgyú projektet érintő döntések

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés: 

PG/1. számú előterjesztés

A bizottság ügyrendjének elfogadása

A képviselő-testület 2020. január 31-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztés:

Új napirendi pontok (nyilvános ülés):

24. számú előterjesztés

Közbeszerzési eljárás indítása „Dombóvár város kommunális és közvilágítási célú villamos energia beszerzése” elnevezéssel

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

PG/2. számú előterjesztés

A Gunarasi út mellet található 4583 hrsz.-ú szántó hasznosítása