fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2020. június 29.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 2020. június 29-én (hétfő) 13,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2020. június 30-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

A Dombóvári Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója a 2019. évi közbiztonsági helyzetről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a rendőrkapitányság illetékességi területén – Melléklet (Dombóvár városára vonatkozó) – Melléklet (a Dombóvári Rendőrkapitányságra vonatkozó) – Melléklet (rendészeti statisztikai adatok) – Melléklet (szöveges beszámoló)

2. számú előterjesztés

A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.) önkormányzati rendelet módosítása

3. számú előterjesztés

A Dombóvárhő Kft. 2020. évi műszaki fejlesztési terve – Melléklet (Műszaki fejlesztési terv)

5. számú előterjesztés

A Tinódi Ház Nonprofit Kft. ügyvezetőjét érintő döntés

6. számú előterjesztés

Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok 2019. évi beszámolója és 2020. évi üzleti terve – Tinódi Ház Nonprofit Kft.  beszámolója – Tinódi Ház Nonprofit Kft. üzleti terve – Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  – Dombó-Land Kft. beszámolója – Dombó-Land Kft. 2020. évi üzleti terve

7. számú előterjesztés

A Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának átalakulása, az intézmény alapító okiratának módosítása

8. számú előterjesztés

A közművelődési és a közgyűjteményi feladatellátás szervezeti kereteinek vizsgálata

9. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet – Rendelettervezet melléklete – Vezetői nyilatkozatok (önkormányzat, Hivatal) – Intézményvezetői nyilatkozatok – Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet beszámolója – Dombóvári Szivárvány Óvoda beszámolója – Dombóvári Százszorszép Óvoda beszámolója

10. számú előterjesztés

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása – 1. számú melléklet – 2. számú melléklet – Függelék

11. számú előterjesztés

Beszámoló a koronavírussal szembeni védekezésről – Melléklet (Dombóvári ESZI beszámolója)

12. számú előterjesztés

Beszámoló az önkormányzati székhelyű társulások 2019. évi tevékenységéről 

(a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás és a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás vonatkozásában)

15. számú előterjesztés

Dombóvár város településrendezési eszközei módosításának 2020. évi kezdeményezése – 1. számú melléklet – 2. számú melléklet – 3. számú melléklet – 4. számú melléklet – 5. számú melléklet – 6. számú melléklet

16. számú előterjesztés

Jutalom adása a koronavírus járvány „első” időszakában való kiemelkedő helytállásért

17. számú előterjesztés

Vízügyi védekezési koncepcióterv kidolgozása a gunarasi településrészre

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

PG/1. számú előterjesztés

A bizottság ügyrendjének elfogadása

A képviselő-testület 2020. június 30-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

Új napirendi pontok:

18. számú előterjesztés

Vis maior pályázat benyújtása a 2020. június 9-i viharkárok költségeinek megtérítése érdekében

19. számú előterjesztés

Pályázat benyújtása a Kubinyi Ágoston programra a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény infrastrukturális fejlesztése céljából