fbpx

Városunk Dombóvár

2018. április 25.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága   

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2018. április 25-én (szerda) 13,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2018. április 26-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

Ösztöndíjprogram elfogadása a hátrányos helyzetű tanulók számára az EFOP-3.9.2-16-2017-00047 projekt keretében – Mellékletek (pályázati felhívás és szabályzat)

3. számú előterjesztés

A Szuhay Sportcentrum csarnok világításának korszerűsítése

4. számú előterjesztés

Az önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 2017. évről szóló beszámolója – Tinódi Ház NKft. 2017. évi beszámoló – Tinódi Ház NKft. 2018. évi üzleti terv – Dombóvári Vízmű Kft. 2017. évi beszámoló  – Dombóvári Vízmű Kft. 2018. évi üzleti terv – Dombó-Média Kft. 2017. évi beszámoló – Dombó-Land Kft. 2017. évi beszámoló – ÖKO-DOMBÓ NKft. 2017. évi beszámoló – FEB határozat Tinódi-Ház NKft. – FEB határozat Dombó-Land Kft.  – FEB jegyzőkönyv Dombó-Média Kft. – FEB jegyzőkönyv ÖKO-DOMBÓ NKft.

5. számú előterjesztés

A Tinódi Ház bérleti díjainak emelése – Melléklet

6. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása, a bérlakások felújítási és karbantartási munkáiról szóló részletes elszámolás

7. számú előterjesztés

Farkas Attila Uszoda üzemeltetése

8. számú előterjesztés

Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. végelszámolásának vizsgálata – 1. sz.melléket – 2. sz.melléklet

9. számú előterjesztés

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

10. számú előterjesztés

Fejlesztési pályázat benyújtása 

11. számú előterjesztés

Pályázat benyújtása Wifi hálózat kiépítésére

12. számú előterjesztés

Pályázat kiírása szociális kaszálás igénybevételére

13. számú előterjesztés

JAM csarnok közösségi tér fejlesztése 

14. számú előterjesztés

Térfigyelő kamera kihelyezése a Gárdonyi utcában

15. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Szigeterdő növényrekonstrukciós terve

16. számú előterjesztés

Dombóvár város közterületein keletkező zöldhulladék darálása

17. számú előterjesztés

A 2018. évi Kihívás napjának szervezése

Zárt ülés:

21. számú előterjesztés

Döntés az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet „Élelmiszerek beszerzése” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárásának eredményéről

Új napirendi pont (nyilvános ülés):

22. számú előterjesztés

Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 18/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

A bizottsági átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések (nyilvános ülés):

PG-1. számú előterjesztés

A bizottság elnökhelyettesének megválasztása

PG-2. számú előterjesztés

Dombóvári termelői piac működési rendje – Melléklet

Zárt ülés:

PG-3. számú előterjesztés

Döntés a Mobil színpad beszerzése a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 kódszámú „A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” elnevezésű projekt keretében elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

Új napirendi pont (nyilvános ülés):

PG-4. számú előterjesztés

A Nyergesvölgyi Horgász Sport Egyesület haszonbérleti szerződésének meghosszabbítása

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat