fbpx

Városunk Dombóvár

2018. december 19.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2018. december 19-én (szerda) 13,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2018. december 20-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

A gunarasi városrész területén szolgálatot teljesítő körzeti megbízott kinevezésének véleményezése

3. számú előterjesztés

A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.) önkormányzati rendelet módosítása

4. számú előterjesztés

Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök visszafizetési határidejének meghosszabbítása – Mellékletek 

5. számú előterjesztés

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási mintaprogramjainak folytatása a 2019. évben

6. számú előterjesztés

A köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása

7. számú előterjesztés

A Dombó-Média Kft. számítógépes informatikai rendszerének fejlesztése – Melléklet

8. számú előterjesztés

A közművelődési feladatok ellátásához a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-nek a 2018. évre biztosított támogatás és tagi kölcsön összegének felülvizsgálata – Kölcsönkérelem – Főkönyvi kivonat – Zárókimutatás

9. számú előterjesztés

A helyi közművelődési feladatokról szóló új önkormányzati rendelet, a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel kötött közművelődési megállapodás felülvizsgálata

10. számú előterjesztés

Dombóvár város új településképi rendeletének elfogadása – Előterjesztés mellékletei – Rendelettervezet függelékei (3-5.) – Rendelettervezet mellékletei (3-6.)

11. számú előterjesztés

A közterületek használatáról szóló 29/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

12. számú előterjesztés

Pályázat kiírása az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására 

13. számú előterjesztés

Sportszervezetek részére támogatási előleg biztosítása a 2019. évi sportkeret terhére

14. számú előterjesztés

Önkormányzati tulajdonú sportlétesítményekkel kapcsolatos döntések – Melléklet: Terembeosztás

15. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Termelői Piac 2018. évi működéséről

16. számú előterjesztés

A képviselő-testület 2019. évi munkaterve – Munkaterv

18. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának 2019-2022. évi stratégiai belső ellenőrzési terve és 2019. évi belső ellenőrzési terve

19. számú előterjesztés

Új tag delegálása a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések:

PG/1. számú előterjesztés

Az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata

Zárt ülés:

Új napirendi pontok:

PG/2. számú előterjesztés

Döntés a „Képzési szolgáltatások beszerzése EFOP 392” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről

PG/3. számú előterjesztés

Döntés a „Szállítási szerződés villamos energia versenypiaci beszerzésére Dombóvár Város Önkormányzata és szervezetei felhasználási helyei részére” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről

Copyright © 2024 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok