fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2018. február 21.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága   

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2018. február 21-én (szerda) 13,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2018. február 22-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

Az orvosi ügyeleti ellátás biztosítása a 2018. április 30-ig fennálló feladatellátási szerződés megszűnése utáni időszakra

4. számú előterjesztés

Önerő biztosítása a Dombóvári Futball Club számára TAO támogatás igénybe vételéhez

5. számú előterjesztés

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület beszámolója a 2017. évi tevékenységéről, valamint gazdálkodásáról, továbbá a 2018. évi programtervezete – Melléklet (beszámoló)

6. számú előterjesztés

A Tinódi Ház kamerarendszerének fejlesztése és bővítése

7. számú előterjesztés

Az önkormányzat által biztosított önként vállalt szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fenntartásának vizsgálata –  Melléklet

9. számú előterjesztés

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény szélfogójának épületenergetikai fejlesztése és belsőépítészeti átalakítása, valamint a bejárati lépcsősor újraépítése – 1. sz. melléklet (ablak terv) – 2. sz. melléklet (lépcső terv) – 3. sz. melléklet (látványtervek)

10. számú előterjesztés

A Dombó-Média Kft. eszközbeszerzésének támogatása  – Melléklet (árajánlat)

11. számú előterjesztés

A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása – Kiegészítés

12. számú előterjesztés

A magánszemélyek kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról és a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

13. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása, új tag választása a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságba (A bizottsági tárgyalás csak a rendeletmódosítást érinti)

14. számú előterjesztés

Önkormányzati rendeletekben megállapított egyes díjtételek felülvizsgálata

15. számú előterjesztés

Közbeszerzési eljárás indítása „Dombóvár város kommunális és közvilágítási célú villamos energia beszerzése” elnevezéssel

16. számú előterjesztés

Kakasdombi ingatlanokkal kapcsolatos döntések

17. számú előterjesztés

A Bajcsy-Zsilinszky utca végén található beépítetlen terület értékesítése

18. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete – 1. sz. melléklet – 2. sz. melléklet – 3. sz. melléklet

19. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Kártérítési igény benyújtása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott és elutasításra került pályázatok előkészítése során keletkezett veszteség miatt

20. számú előterjesztés

Beszámoló az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2017. évi kihasználtságáról és üzemeltetési tapasztalatairól

21. számú előterjesztés

Beszámoló az önkormányzati sportlétesítmények 2017. évi üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről

22. számú előterjesztés

Pályázati felhívás kiírása sportcélú vállalkozások tevékenységének támogatására – Pályázati felhívás – Pályázati adatlap

25. számú előterjesztés

„Város Hete” rendezvény programtervének és költségvetésének elfogadása

26. számú előterjesztés

Tájékoztató a köztemetőkben található gyermeksírokról

27. számú előterjesztés

Regionális Vasutas nap szervezéséhez helyszín biztosítása 

Zárt ülés:

29. számú előterjesztés

Helyi elismerések odaítélése (Ivanich Antal-díjra érkezett felterjesztések vonatkozásában) – Melléklet (méltatások)