fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2018. július 26.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 2018. július 26-án (csütörtök) 7,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2018. július 26-i rendkívüli ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

A központi ügyeleti feladatok ellátásához szükséges helyiségek biztosítása

2. számú előterjesztés

A tervezett Tüskei Ipari Park területén található zöldmezős területek értékesítése

3. számú előterjesztés

Tájékoztatás az önkormányzat konzorciumi vezetésével megvalósuló EFOP projekteket érintő változásokról

4. számú előterjesztés

A szigeterdei Kossuth-szoborcsoport örökségvédelmi értékleltár alapján átstrukturált koncepciótervének elkészítése

5. számú előterjesztés

Irodabérlettel kapcsolatos térítési díj meghatározása a Dombóvári HACS Egyesület számára

Új napirendi pontok:

6. számú előterjesztés

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására benyújtott pályázatról szóló döntés módosítása

7. számú előterjesztés

Helyi közösségi közlekedés támogatására pályázat benyújtása