fbpx

Városunk Dombóvár

2018. május 30.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága   

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2018. május 30-án (szerda) 13,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2018. május 31-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

A Dombóvári Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója a 2017. évi közbiztonsági helyzetről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  – Melléklet: Beszámoló

3. számú előterjesztés

4. számú előterjesztés

Ingatlanokkal kapcsolatos döntések 

5. számú előterjesztés

Az Újdombóvári Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása

8. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Dombóvári Farkas Attila Uszoda fejlesztése

9. számú előterjesztés

A Dombóvári Futball Club számára kölcsön biztosítása

10. számú előterjesztés

Közbeszerzési eljárás indítása a közétkeztetési feladatok ellátására

11. számú előterjesztés

Tinódi Ház büféjének átalakítása 

13. számú előterjesztés

14. számú előterjesztés

A közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról szóló 24/2007. (VI. 6.) önkormányzati rendelet módosítása a közterületre telepített növények által okozott balesetveszély megelőzése érdekében

15. számú előterjesztés

A közterületek használatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége és koncepciója

17. számú előterjesztés

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal etikai szabályzata – Melléklet: Etikai Szabályzat

18. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának 2017. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentése

20. számú előterjesztés

A volt Korona Szálló épületével kapcsolatos intézkedések

21. számú előterjesztés

Közbeszerzési eljárások indítása a TOP projektek kivitelezési munkáira –  Melléklet

22. számú előterjesztés

Tájékoztató a Rákóczi utcai és a Gagarin utcai ingatlanok nyílászáróinak műszaki állapotáról és a lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről

23. számú előterjesztés

A családi házas övezetben élők csapadékvíz összegyűjtésére alkalmas műanyag tartály igénylései ellenőrzésének eredménye, a tartályok beszerzéséhez szükséges fedezet meghatározása

24. számú előterjesztés

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. közszolgáltatási szerződésének módosítása a zöldfelületek nagyságának változása miatt

25. számú előterjesztés

Tájékoztatás a városi zöldfelületek alakulásáról

26. számú előterjesztés

Szigeterdő növényrekonstrukciója

27. számú előterjesztés

Városi térfigyelő kamerarendszer bővítése

28. számú előterjesztés

Tájékoztatás a 2018. évi „Hat vár hat rád” rendezvény főbb programelemeiről

29. számú előterjesztés

Kopjafa állítása Székelyföldön, Nyergestetőn

Új napirendi pont

30. számú előterjesztés

Copyright © 2024 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok