fbpx

Városunk Dombóvár

2018. november 28.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2018. november 28-án (szerda) 13,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2018. november 29-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

4. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Lucza hegyi utcánál található rekultivált szemétlerakó hasznosítása

5. számú előterjesztés

A köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása

6. számú előterjesztés

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása

7. számú előterjesztés

A Dombóvári Vízmű Kft. ügyvezetésének ellátása 2019. január 1-jétől

9. számú előterjesztés

Dombóvár város Településképi Arculati Kézikönyvének és az új településképi önkormányzati rendelet elfogadása – 1-5. melléklet – Települési Arculati Kézikönyv tervezete

10. számú előterjesztés

Szenes Hannáról elnevezendő tér kialakítása a Farkas Attila Uszodánál az újonnan nyíló Pataki Ferenc utca megfelelő csatlakozása érdekében – 1. melléklet (átnézeti helyszínrajz) – 2. melléklet (környezetalakítási javaslat)

11. számú előterjesztés

Idősek karácsonyi támogatása

12. számú előterjesztés

Ingatlanhasználati szerződések meghosszabbítása

13. számú előterjesztés

„A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” című pályázathoz kapcsolódó ingatlanvásárlások

14. számú előterjesztés

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása 

15. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának 2019. évi vagyongazdálkodási terve – Vagyongazdálkodási terv

16. számú előterjesztés

Az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosítása

17. számú előterjesztés

Tájékoztató Dombóvár 2017. évi környezeti állapotáról

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések:

PG/1. számú előterjesztés

Mezőgazdasági művelésű ingatlanok hasznosítása

PG/2. számú előterjesztés

A Dombóvári Szivárvány Óvoda tanuszodája tekintetében alkalmazható bérleti díjtételek kiegészítése, felülvizsgálata

Új napirendi pont :

22. számú előterjesztés

A Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás megszüntetése – Megszüntető megállapodás

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat