fbpx

Városunk Dombóvár

2018. október 25.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2018. október 25-én (csütörtök) 13,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2018. október 26-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről, Dombóvár tűzvédelmi helyzetéről, illetve a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról – Beszámoló

3. számú előterjesztés

A dombóvári központi háziorvosi ügyeletet működtető egészségügyi szolgáltató díjemelési kezdeményezése

5. számú előterjesztés

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntés –  DRV Zrt. javaslata

7. számú előterjesztés             

A Tinódi Ház kamerarendszerének fejlesztése és bővítése

8. számú előterjesztés             

Beszámoló a 2018. évi Hat vár hat rád rendezvényről

9. számú előterjesztés              

A főépítész tájékoztatója a településrendezési terv hatályosulásáról, tapasztalatairól

10. számú előterjesztés          

Dombóvár településrendezési eszközeinek módosítására irányuló 2018. évi kezdeményezés kiegészítése – Melléklet

11. számú előterjesztés         

„A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” című pályázathoz kapcsolódó ingatlanvásárlások

12. számú előterjesztés          

A dombóvári szennyvíztelep mellett található (0329/23 hrsz.-ú) közös tulajdonú ingatlan tulajdoni helyzetének rendezése ingyenes vagyonátadásokkal

13. számú előterjesztés         

A Bajcsy-Zsilinszky u. 2/A. szám alatti volt kollégium értékesítése

14. számú előterjesztés         

Önkéntes betonos járdaépítési program koncepciója

15. számú előterjesztés         

Új honlap kialakítása az INDA11 programhoz kapcsolódóan

16. számú előterjesztés       

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!   

Dombóvár város egészségfejlesztésével kapcsolatos intézkedések

17. számú előterjesztés          

Gazdaságélénkítő csomag elfogadása dombóvári vállalkozások számára – inkubátor ház kialakítása – 1. sz. melléklet (igényfelmérés) – 2. sz. melléklet (jelentkezési lap)

18. számú előterjesztés          

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

19. számú előterjesztés          

A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása – Kérelem

20. számú előterjesztés         

Beszámoló az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2018. évi üzemeltetési tapasztalatairól

21. számú előterjesztés          

Tag delegálása a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Tanácsába

22. számú előterjesztés          

Fedezet biztosítása a „Dombóvár, Erzsébet utca 16. épület bontása” közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítása érdekében

23. számú előterjesztés          

Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása – Kiegészítés

24. számú előterjesztés          

Az Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Tervének módosítása

Zárt ülés:

25. számú előterjesztés

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása

Új napirendi pont (nyilvános ülés):

26. számú előterjesztés

Dombóvár településrendezési eszközei 2017. évben kezdeményezett módosításainak elfogadása – 1. sz. melléklet (tervezett határozat mellékletei) – 2. sz. melléklet (rendelet mellékletei) – 3. sz. melléklet (állami főépítész végső szakmai véleménye) – 4. sz. melléklet (záró véleményezési dokumentáció)

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat