fbpx

Városunk Dombóvár

2018. szeptember 26.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2018. szeptember 26-án (szerda) 13,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2018. szeptember 27-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

Tájékoztatás az idősellátáshoz kapcsolódó szociális szolgáltatások fenntartásának átadása iránti kezdeményezéssel összefüggő további döntések előkészítéséről 

3. számú előterjesztés

A DRV Zrt. beszámolója a víziközmű szolgáltatások ellátásáról – Melléklet (beszámoló)

4. számú előterjesztés

A Dombóvári Focisuli Egyesület létesítményhasználatának engedélyezése az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintően – 1. számú melléklet – 2. számú melléklet

5. számú előterjesztés

A Kapos-hegyháti Natúrpark teljes területét bemutató turisztikai térkép készítése

6. számú előterjesztés

A Dombóvári Kisgimnazistákért Alapítvány megszüntetésének kezdeményezése 

7. számú előterjesztés

Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. végelszámolásához kapcsolódó döntések – Melléklet

8. számú előterjesztés

A Nappali melegedő és Népkonyha áthelyezése – Kiegészítés

9. számú előterjesztés

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. kérelme a szakképzési tevékenység megszüntetése miatt felmerülő bérjellegű kiadások megtérítése iránt – 1. számú melléklet – 2. számú melléklet

10. számú előterjesztés

Pályázat kiírása a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásáraPályázati felhívás

11. számú előterjesztés

Gazdaságélénkítő csomag elfogadása a dombóvári vállalkozások számára – 1. melléklet – 2. melléklet

13. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosítása – Rendelet melléklete – Intézmények költségvetése – Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény kérelme

14. számú előterjesztés

Beszámoló a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről – Melléklet (beszámoló)

15. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Beszámoló a közvilágítás korszerűsítésről

16. számú előterjesztés

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához

17. számú előterjesztés

Pályázat benyújtása a TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati kiírásra

18. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

„A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” című pályázathoz kapcsolódó ingatlanvásárlások 

19. számú előterjesztés

A Teleki utca végén található volt vásártér fásítása

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

Zárt ülés:

PG/1. számú előterjesztés

Döntés a „Dombóvár Város kezelésében levő úthálózat, buszöblök és a parkolók kiszolgáló útjainak gépi síkosság-mentesítési és hóeltakarítási munkái, szükség esetén hóelszállítással 500 m-en belüli távolságra, továbbá készenlét biztosítása” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat