fbpx

Városunk Dombóvár

2019. április 24.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2019. április 24-én (szerda) 13,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2019. április 25-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést! 

A dombóvári központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos döntések

3. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!  

Közművelődési megállapodás megkötése a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel

4. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!  

Az önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 2018. évi beszámolója és 2019. évi üzleti terve

5. számú előterjesztés

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. könyvvizsgálójával kötött szerződés meghosszabbítása

6. számú előterjesztés

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

7. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

8. számú előterjesztés

A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

9. számú előterjesztés

Pályázat kiírása szociális kaszálás igénybevételére

11. számú előterjesztés

Dombóvár város településrendezési eszközei 2018. évben kezdeményezett, állami főépítészi eljárásban egyeztetett módosításának elfogadása
1. számú melléklet:  Véleményezési dokumetáció – 2. számú melléklet :  Záró szakmai vélemény –  3. számú melléklet:  Módosítással érintett szabályozási tervlapok

12. számú előterjesztés

A Radnóti utca teherforgalmának csökkentésére irányuló intézkedések

13. számú előterjesztés

A „Mászlony – oázis az agrársivatagban” című pályázathoz kapcsolódó ingatlanvásárlások

14. számú előterjesztés

A 61-es főút dombóvári szakasza vonatkozásában felmerült problémákkal kapcsolatban a megtett intézkedésekről szóló tájékoztató

15. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő Majoros kerámiagyűjtemény 2 alkotásának cseréje

16. számú előterjesztés

A Dombóvári Sportiskola Egyesület és a Dombóvári Úszó Egyesület támogatása céljából pályázati felhívás jóváhagyásaMelléklet

17. számú előterjesztés

A 2019. évi kihívás napjának szervezése

18. számú előterjesztés

Javaslat természetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok módosítására

19. számú előterjesztés

A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társuláshoz kapcsolódó döntések

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

PG/1. számú előterjesztés

A 2019. évi járdaprogramban való részvételre beérkezett kérelmek elbírálása

Zárt ülés:

A képviselő-testület 2019. április 25-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó, zárt ülésen tárgyalandó előterjesztés:

20. számú előterjesztés

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó pályázat elbírálása

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, zárt ülésen tárgyalandó előterjesztés:

PG/2. számú előterjesztés

Döntés a parkfenntartási feladatok ellátására lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat