fbpx

Városunk Dombóvár

2019. augusztus 28.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 2019. augusztus 28-án (szerda) 13,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2019. augusztus 29-i rendkívüli ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

Belterületi közutak forgalmi rendjének felülvizsgálata

2. számú előterjesztés

A Nappali Melegedő és Népkonyha áthelyezése a Szabadság utca 8. alatti épület felújított részébe, tájékoztatás a Platán Otthont érintő hatósági ellenőrzésekről – Társulási megállapodás módosítása – Egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás

3. számú előterjesztés

Beszámoló a neves dombóvári elhunytak sírjainak gondozásáról –  Beszámoló – Melléklet

4. számú előterjesztés

Támogatási kérelem benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő pályázatra

5. számú előterjesztés

Támogatási igény benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra

6. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása – Rendeletmódosítás mellékletei – Intézmények költségvetésének módosítása

7. számú előterjesztés

Dombóvár város településrendezési eszközei 2018. évben kezdeményezett, teljes és tárgyalásos eljárásban egyeztetett módosításainak elfogadása – 1. számú melléklet – 2. számú melléklet – 3. számú melléklet – 4. számú melléklet (tömörített fájl) – 5. számú melléklet

8. számú előterjesztés

Az építményadóról szóló 41/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

9. számú előterjesztés

Nem önkormányzati tulajdonú elhanyagolt dombóvári ingatlanok feltérképezése

10. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A HACS által támogatott projektek megvalósításához szükséges kiadásokra átmeneti forrás biztosítása az önkormányzat részéről

11. számú előterjesztés

Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények használatának biztosítása sportszervezetek részére

12. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Sportösztöndíj bevezetése a dombóvári sportegyesületekben sportoló versenyzők részére

Zárt ülés:

14. számú előterjesztés

Hozzájárulás önkormányzati lakás bérlőjének kijelöléséhez

Új napirendi pont:

15. számú előterjesztés

Átmeneti jellegű megbízás adása a Dombó-Média Szolgáltató Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat