fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2019. december 16.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2019. december 16-án (hétfő) 12,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2019. december 18-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

Napirendi javaslat:

2. számú előterjesztés

Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök visszafizetési határidejének meghosszabbítása – Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. kérelme – Hamulyák Közalapítvány kérelme – Dombó-Land Kft. kérelme – Dombóvári Futball Club kérelme –  Tinódi Ház Nonprofit Kft. kérelme

3. számú előterjesztés

A Dombóvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása – A határozati javaslat melléklete – A rendeletmódosítás mellékletei – Az intézmények költségvetésének módosítása

4. számú előterjesztés

A Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

7. számú előterjesztés

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglakoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjáról szóló rendelet

8. számú előterjesztés

Kommunikációs és marketing feladatok biztosítása 2020. január 1. napjától

9. számú előterjesztés

Sportszervezetek részére támogatási előleg biztosítása a 2020. évi sportkeret terhére

10. számú előterjesztés

Sportlétesítmény használattal és egyéb sporttámogatással kapcsolatos döntések

11. számú előterjesztés

A képviselő-testület 2020. évi munkaterve – Melléklet (munkaterv)

12. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve

13. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának csatlakozása a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társuláshoz

14. számú előterjesztés

Tag delegálása az önkormányzathoz kötődő gazdasági társaságok felügyelőbizottságába

15. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Termelői Piac és a „Start Pláza” működésének tapasztalatairól, eredményéről

16. számú előterjesztés

A klímaváltozás negatív hatásainak csökkentése érdekében javasolt helyi intézkedések

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

PG/1. számú előterjesztés

Önkormányzati tulajdonú, termőföldnek minősülő tulajdonrészek hasznosítása

Zárt ülés:

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, zárt ülésen tárgyalandó előterjesztés:

PG/2. számú előterjesztés

Döntés az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet „Tisztítószerek beszerzése” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

Új napirendi pont (nyilvános ülés):

18. számú előterjesztés      

A „Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái Dombóvár egyes közterületein” elnevezésű vállalkozási keretszerződés meghosszabbítása – Melléklet