fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2019. július 17.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 2019. július 17-én (szerda) 14,00 órakor tartja a Városháza tanácskozótermében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2019. július 18-i rendkívüli ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

2. számú előterjesztés

Önrész biztosítása a mászlonyi szegregátum és Kakasdomb-Erzsébet utcai szegregációval veszélyeztetett területek infrastrukturális fejlesztését célzó projektek megvalósításához

3. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!    

Önrész biztosítása a TOP-7.1.1—16-17-ERFA-2018-00032 azonosítószámú, „Szigeterdei közösségi tér kialakítása” elnevezésű projekt megvalósításához

4. számú előterjesztés

Pályázat benyújtása a helyi közösségi közlekedés működtetésének 2019. évi támogatására

5. számú előterjesztés

Pályázat benyújtása zárkerti besorolású földterületek infrastrukturális fejlesztése céljából

6. számú előterjesztés

Közbeszerzési eljárás indítása a TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 azonosítószámú, „A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron” című pályázat kivitelezési munkálataihoz kapcsolódóan

7. számú előterjesztés

A Kölcsey Ferenc utcai ivóvízhálózat bővítése

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

Zárt ülés:

PG/1. számú előterjesztés

Döntés a „Szőlőhegyi kerékpárút kivitelezésének I. üteme” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről