fbpx

Városunk Dombóvár

2019. november 27.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2019. november 27-én (szerda) 15,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2019. november 29-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

Napirendi javaslat:

3. számú előterjesztés

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása 2020. január 1-től

4. számú előterjesztés

A közös önkormányzati hivatal létrehozásában való együttműködést érintő kezdeményezésekkel összefüggő döntések

5. számú előterjesztés

A dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatokat érintő döntések

6. számú előterjesztés

A Dombóvári Kutyás Egyesület által használt önkormányzati tulajdonú ingatlan további hasznosítása

7. számú előterjesztés

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási mintaprogramjának folytatása 2020-ban

8. számú előterjesztés

A Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetésének ellátása 2020. január 1-jétől

9. számú előterjesztés

A Dombó-Média Kft. végelszámolási eljárásával kapcsolatos döntések

10. számú előterjesztés

A helyi adóztatással kapcsolatos döntések

11. számú előterjesztés

A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetéséről szóló megállapodás elfogadása

12. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásban való részvételével összefüggő döntések

13. számú előterjesztés

Többletfinanszírozás biztosítása a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnak a Dombóvári ESZI fenntartásával összefüggő kiadásokra

16. számú előterjesztés

Folyószámlahitel igénybevétele 2020-ban

17. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2020. évi vagyongazdálkodási terve – Melléklet (beszámoló)

18. számú előterjesztés

Dombóvár város településrendezési eszközei módosításának kezdeményezése

19. számú előterjesztés

Tájékoztató a településrendezési eszközök hatályosulásáról, a főépítészi tapasztalatokról, valamint a településképi rendelet és a Településképi Arculati Kézikönyv érvényesüléséről

20. számú előterjesztés

Tájékoztató Dombóvár 2018. évi környezeti állapotáról

21. számú előterjesztés

Beszámoló az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2019. évi kihasználtságáról és üzemeltetési tapasztalatairól, az igénybevételi díjak felülvizsgálata

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések:

PG/1. számú előterjesztés

A bizottság ügyrendjének elfogadása

PG/2. számú előterjesztés

A vagyonnyilatkozatok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló szabályzat felülvizsgálata

PG/3. számú előterjesztés

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet szerinti kis területű „Munkáskertek” bérbeadási feltételeinek felülvizsgálata

Zárt ülés:

PG/4. számú előterjesztés

Döntés a „Városháza épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről

PG/5. számú előterjesztés

Az önkormányzati választás után esedékes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat