fbpx

Városunk Dombóvár

2021. augusztus 5.

Dombóvár Város Önkormányzatának
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 2021. augusztus 5-én (csütörtök) 8,00 órakor tartja a Tinódi Művelődési Ház emeleti nagytermében, melyre ezúton meghívom.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2021. augusztus 5-i rendkívüli ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

3. számú előterjesztés

A helyi építési szabályzat módosításával összefüggő döntések1. melléklet2. melléklet3. melléklet4. melléklet5. melléklet

4. számú előterjesztés

A közcélú szennyvízelvezető rendszer és a szennyvíztisztító telep működtetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása

5. számú előterjesztés

Közbeszerzési eljárás indítása a TOP-2.1.3-16-TL1 csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciók tervezésére

6. számú előterjesztés

Pályázat benyújtása „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása” című felhívására

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések:

PG/1. számú előterjesztés

A helyi védett épületek felújításának támogatására irányuló pályázatok elbírálása során megítélt önkormányzati támogatás összegének módosításaMelléklet (Kérelem)

Zárt ülés:

PG/2. számú előterjesztés

Döntés a „Dombóvári belterületi útburkolatok felújítása” elnevezéssel lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről

 

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat