fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2021. október 27.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 2021. október 27-én (szerda) 10,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2021. október 29-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

3. számú előterjesztés

A szociális konyha szolgáltatás, valamint a pszichiátriai betegek nappali ellátása önkormányzaton kívüli szervezettel történő biztosításával összefüggő döntésekMelléklet (szándéknyilatkozat)

4. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben1. számú kiegészítés (Beszerzési eljárás megindítása) –  2. számú kiegészítés (Vagyonkezelői szerződés megszüntetése) – 3. számú kiegészítés (Saját erő biztosítása)

5. számú előterjesztés

Tájékoztató Dombóvár 2020. évi környezeti állapotáról

6. számú előterjesztés

A településkép védelméről szóló 37/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

7. számú előterjesztés

A városi főépítész tájékoztatója a településfejlesztési dokumentumok alkalmazásáról, a településrendezési eszközök hatályosulásáról, tapasztalatairól, a jogszabályi változásokról, valamint a Településképi Arculati Kézikönyv, illetve a településképi rendelet érvényesüléséről

8. számú előterjesztés

A Szállásréti-tó hasznosításával kapcsolatos döntésMelléklet1 (vázlat) – Melléklet2 (koncepció)

9. számú előterjesztés

Önkormányzati tulajdonú közterületi ingatlan telekalakításával és értékesítésével kapcsolatos döntés

10. számú előterjesztés

Vitamintartalmú étrendkiegészítő biztosítása a dombóvári nevelési-oktatási intézményekbe járó óvodások és általános iskolások részére a közelgő téli időszakban

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések:

Zárt ülés:

PG/1. számú előterjesztés

Döntés a „Dombóvár, Platán tér 1-3-5. szám alatti társasház villamos méretlen fővezeték, villamos mérőhelyek, valamint mért fővezetékek felújítása mindhárom lépcsőházban” elnevezéssel lefolytatott közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás eredményéről

PG/2. számú előterjesztés

Döntés a „Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről

Új napirendi pont (nyilvános ülés):

11. számú előterjesztés  

Többletfedezet biztosítása a „Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásának eredményességéhez