fbpx

Városunk Dombóvár

2022. április 28.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 2022. április 28-án (csütörtök) 13,30 órakor tartja a Városháza Ujváry Termében.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2022. április 29-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

A Dombóvári Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója a 2021. évi közbiztonsági helyzetről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a rendőrkapitányság illetékességi területénMelléklet (beszámoló)

2. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területének tűzvédelmi helyzetéről1. Melléklet (beszámoló) – 2. Melléklet (fotómelléklet)

3. számú előterjesztés

Javaslat az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet által végzett feladatok más szervezeti formában történő ellátására – Melléklet (megszüntető okirat)

4. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben

5. számú előterjesztés

Az önkormányzati óvodákat és a bölcsődét érintő fenntartói döntések

6. számú előterjesztés

Pályázat kiírása szociális kaszálás igénybevételére

7. számú előterjesztés

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízása

8. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 40/2020. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításaMelléklet

9. számú előterjesztés

A Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításaRendelettervezet

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések:

PG/1. számú előterjesztés

A helyi védett épületek felújításának támogatására irányuló pályázatok elbírálása

Zárt ülés:

PG/2. számú előterjesztés

Döntés a „Dombóvári belterületi útburkolatok felújítása 2022.” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről

 

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat