fbpx

Városunk Dombóvár

2022. április 7.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 2022. április 7-én (csütörtök) 14,00 órakor tartja a Városháza Ujváry Termében.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2022. április 8-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálataMelléklet1 (Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény önköltségszámítása) – Melléklet2 (Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének önköltségszámítása)

2. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben

3. számú előterjesztés

Dombóvár településrendezési eszközei 2022. évben kezdeményezett, tárgyalásos eljárásban egyeztetett módosításainak elfogadásaMelléklet (záró szakmai vélemény)

4. számú előterjesztés

Önkormányzati tulajdonú közterületi ingatlan forgalomképessé tételével kapcsolatos döntés

5. számú előterjesztés

A Dombóvár, Szabadság u. 4. szám alatti ingatlant érintő tulajdonosi döntések

6. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata, illetve a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal számára nyújtott egyes szolgáltatások igénybevételéért fizetett hozzájárulás, díj összegének felülvizsgálata

7. számú előterjesztés

A befejezetlen újdombóvári utcanyitásokkal összefüggő döntésekMelléklet (helyszínrajz)

8. számú előterjesztés

Tájékoztatás a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát megalapozó tervezett projektekrőlMelléklet (fejlesztési elképzelések)

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések:

PG/1. számú előterjesztés

A dombóvári 0300/10 hrsz.-ú ingatlanhoz kapcsolódó elővásárlási joggal összefüggő döntés

PG/2. számú előterjesztés

A Belvárosban található dombóvári 1294/19 hrsz.-ú közterület egy részének értékesítése

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat