fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2022. december 14. pénzügyi és gazdasági bizottsági ülés

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 2022. december 14-én (szerda) 10,30 órakor tartja a Városháza Ujváry Termében.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2022. december 16-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

A Dombóvárt érintő víziközmű-szolgáltatások 2022-2036. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének módosításaMellékletek

2. számú előterjesztés

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási programjainak folytatása a 2023. évben

3. számú előterjesztés

Dombóvár város településrendezési eszközei módosításának kezdeményezése

4. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekbenMelléklet

5. számú előterjesztés

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

6. számú előterjesztés

A magánszemélyek kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról és a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

7. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 40/2020. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

8. számú előterjesztés

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról szóló rendelet

9. számú előterjesztés

Sportlétesítmény-használattal és sporttámogatással kapcsolatos döntések

10. számú előterjesztés

Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök visszafizetési határidejének meghosszabbítása

11. számú előterjesztés

A képviselő-testület 2023. évi munkaterveMelléklet (munkaterv)

12. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának 2023. évi belső ellenőrzési terve és a 2023-2026. évekre vonatkozó stratégiai belső ellenőrzési terveMelléklet1 (2023. évi belső ellenőrzési terv) – Melléklet2 (stratégiai belső ellenőrzési terv)

13. számú előterjesztés

A 2023. évi városi rendezvénynaptárMelléklet (rendezvénynaptár)

Zárt ülés:

14. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Behajthatatlan követelések leírásához történő hozzájárulás

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

PG/1. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Bizottsági hatáskörbe tartozó behajthatatlan követelések leírásához történő hozzájárulás

Új napirendi pont: (nyilvános ülés)

A képviselő-testület 2022. december 16-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztés:

17. számú előterjesztés

Az újdombóvári posta újranyitása érdekében együttműködés a Magyar Posta Zrt.-velMelléklet1 (Magyar Posta Zrt. levele) – Melléklet2 (tájékoztatáskérő levél)