fbpx

Városunk Dombóvár

2022. február 11.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 2022. február 11-én (péntek) 13,00 órakor tartja a Városháza Ujváry Termében.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2022. február 14-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

A Dombóvári Szabadidő- és Sportcentrum engedélyezés előtt álló terveinek bemutatásaMelléklet1 (helyszínrajz) – Melléklet2 (földszinti alaprajz) – Melléklet3 (emeleti alaprajz) – Melléklet4 (keleti homlokzat) – Melléklet5 (nyugati homlokzat) – Melléklet6 (déli homlokzat) – Melléklet7 (északi homlokzat) – Melléklet8 (látványterv)

2. számú előterjesztés

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. szakmai beszámolója a közszolgáltatási feladatainak 2021. évi ellátásáról, az önkormányzati köztemetők üzemeltetéséről, a közfeladatok ellátásának 2022. évi ellentételezéseMelléklet1 (közhasznúsági beszámoló) – Melléklet2 (temetőüzemeltetési beszámoló)

3. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéseA rendelettervezet mellékletei

4. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

Zárt ülés:

7. számú előterjesztés

A 2022. évi helyi elismerések adományozása (Ivanich Antal-díjra érkezett felterjesztések vonatkozásában)

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések (zárt ülés):

PG/1. számú előterjesztés

A 2022. január 31-ig esedékes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítése

PG/2. számú előterjesztés

Döntés a „Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje részére játszótéri eszközök szállítása” elnevezéssel lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről

Új napirendi pontok:

A képviselő-testület 2022. február 14-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztés (nyilvános ülés):

8. számú előterjesztés     

Civil szervezetek számára önkormányzati ingatlan térítésmentes használatát biztosító szerződések időtartamának meghosszabbítása

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés (zárt ülés):

PG/3. számú előterjesztés

Döntés a „Dombóvár, Szabadság u. 2. orvosi rendelő felújítása I. és II. ütem” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat