fbpx

Városunk Dombóvár

2022. január 28.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 2022. január 28-án (péntek) 9,00 órakor tartja a Városháza Ujváry Termében.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2022. január 31-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

4. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben

5. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításaMelléklet

6. számú előterjesztés

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításaMellékletekFüggelék

7. számú előterjesztés

A környezet védelméről szóló 30/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosításaMelléklet (Véleményezés)

8. számú előterjesztés

A 2022. évi városi rendezvénynaptárMelléklet

9. számú előterjesztés

Beszámoló a térfigyelő kamerarendszer működéséről, a rendszer műszaki fejlesztése

10. számú előterjesztés

A dombóvári szennyvíztelep mellett található közös tulajdonú ingatlan kapcsán vételi ajánlat megtétele a társtulajdonosok részére

11. számú előterjesztés

Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2022. évi támogatásáraMelléklet (Árajánlat)

12. számú előterjesztés

Dombóvár város településrendezési eszközei 2021. évben kezdeményezett módosításának kiegészítése

13. számú előterjesztés

A Dombóvár Város Önkormányzatánál közvetlenül foglalkoztatottak 2022. évi cafetéria-keretének meghatározása

14. számú előterjesztés

A polgármester és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalói 2022. évi cafetéria-keretének meghatározása

15. számú előterjesztés

A közszolgálatban állók számára a teljesítményértékelésen alapuló eltérítés 2022. évi keretösszegének meghatározása

16. számú előterjesztés

A polgármester 2022. évi szabadságolási terve

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat