fbpx

Városunk Dombóvár

2022. március 3.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 2022. március 3-án (csütörtök) 9,00 órakor tartja a Városháza Ujváry Termében.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2022. március 7-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

5. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben – Mellékletek: Szekszárdi Tankerületi Központ kezdeményezése – Tamási Tankerületi Központ kezdeményezése

7. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 40/2020. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

8. számú előterjesztés

Az újdombóvári városrészben található dombóvári 3527/2 hrsz.-ú használaton kívüli út értékesítésével összefüggő döntések

9. számú előterjesztés

A Juhász Gyula utcáról megközelíthető dombóvári 2878/16 hrsz.-ú ingatlan értékesítése a Pécsi Egyházmegye részére

10. számú előterjesztés

A balatonfenyvesi ifjúsági tábor bérbeadása, valamint a balatonfenyvesi és gunarasi tábor térítési díjainak meghatározása

11. számú előterjesztés

Beszámoló a 2021. évi vagyongazdálkodásról

12. számú előterjesztés

Beszámoló a lakás- és bérleménygazdálkodási feladatokról, az önkormányzati bérlakásokat érintő 2022. évi felújítási és karbantartási munkálatok meghatározása, ütemezése

13. számú előterjesztés

Beszámoló az önkormányzati sportlétesítmények üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről

14. számú előterjesztés

A 2021. évi helyi adóztatási feladatok ellátása, valamint a 2022. évi adóellenőrzési program

15. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve és a közbeszerzési szabályzat módosításaMelléklet

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések:

PG/1. számú előterjesztés

A helyi védelem alatt álló építészeti örökség felújításának támogatására irányuló pályázat kiírásaPályázati adatlap

PG/2. számú előterjesztés

A Pannónia út 27. fsz. 21. szám alatti üzlethelység bérleti díjának megállapítása

Zárt ülés:

PG/3. számú előterjesztés

Döntés a „Dombóvár város helyi közútjainak 2022. évi kátyúzási munkái” elnevezéssel lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről

PG/4. számú előterjesztés

Döntés a „Padkaépítési munkák a Báthori, Radnóti és Munkácsy utcában” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat