fbpx

Városunk Dombóvár

2022. szeptember 29. pénzügyi és gazdasági bizottsági ülés

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 2022. szeptember 29-én (csütörtök) 14,00 órakor tartja a Városháza Ujváry Termében.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2022. szeptember 30-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) véglegesített változatának elfogadása, támogatási kérelem benyújtása a TOP_Plusz-1.3.1-21 kódszámú pályázati felhívásraMelléklet1 (FVS) – Melléklet2 (TVP) – Melléklet3 (finanszírozási terv) – Melléklet4 (Tolna Megyei Önkormányzat véleménye)

4. számú előterjesztés

A közétkeztetés igénybevételére ösztönző program a dombóvári középiskolákbanMelléklet1 (a cég levele) – Melléklet2 (meghívó kóstolónapra) – Melléklet3 (értékelőlap) – Melléklet4 (kérdőív)

5. számú előterjesztés

Beszámoló a víziközmű szolgáltatások és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás ellátásáról, az utóbbi közszolgáltatás ellátása 2023. január 1-jétőlMelléklet1 (beszámoló) – Melléklet2 (szerződésmódosítás)

6. számú előterjesztés

A víziközmű szolgáltatás 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terveiMelléklet1 (felújítási-pótlási, beruházási tervrészek) – Melléklet2 (díjak)

7. számú előterjesztés

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő rendeletmódosítások

8. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekbenMelléklet (tervezett felvételi körzetek)

9. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításaMelléklet (rendeletmódosítás mellékletei)

10. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalt érintő döntések, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása

11. számú előterjesztés (zárt ülésre javasolt)

Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos döntések

12. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések:

PG/1. számú előterjesztés

A dombóvári 4571/3 hrsz.-ú ingatlan szántó művelésű alrészlete haszonbérleti szerződésének meghosszabbítása

PG/2. számú előterjesztés

Önkormányzati ingatlanok, illetve tulajdonrész értékesítésre történő kijelölése

 

Új napirendi pont:

A képviselő-testület 2022. szeptember 30-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó, új napirendi pontként javasolt előterjesztés:

13. számú előterjesztés

Az önkormányzati energiafelhasználás csökkentésével kapcsolatos intézkedések

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat