fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2023. február 8. pénzügyi és gazdasági bizottsági ülés

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 2023. február 8-án (szerda) 8,15 órakor tartja a Városháza Ujváry Termében.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2023. február 9-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

4. számú előterjesztés

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálataMelléklet

5. számú előterjesztés

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezése

6. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításaMelléklet

7. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéseMellékletKiegészítés (Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése)

8. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekbenMellékletKiegészítés (Dombó-Land Kft. tagi kölcsöne)

9. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Termelői Piac 2022. évi működéséről

10. számú előterjesztés

Önkormányzati ingatlanok értékesítésre történő kijelölése

11. számú előterjesztés

A polgármester és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói 2023. évi cafetéria-keretének meghatározása

12. számú előterjesztés

A Dombóvár Város Önkormányzatánál közvetlenül foglalkoztatottak 2023. évi cafetéria-keretének meghatározása

13. számú előterjesztés

A polgármester 2023. évi szabadságolási terve

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések:

PG/1. számú előterjesztés

Önkormányzati tulajdonú építési telek vételárának meghatározása

Zárt ülés:

PG/2. számú előterjesztés

A 2023. január 31-ig esedékes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek megtételének ellenőrzése

Új napirendi pont:

14. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

Dombóvár településrendezési eszközeinek módosítása a teljes eljárásban egyeztetett 2021. és 2022. évi kezdeményezésekhez kapcsolódóan1. melléklet (véleményezési dokumentáció) – 2. melléklet3. melléklet4. melléklet5. mellékletRendeletmódosítás-tervezet