fbpx

Városunk Dombóvár

2023. március 29. pénzügyi és gazdasági bizottsági ülés

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 2023. március 29-én (szerda) 10,00 órakor tartja a Városháza Ujváry Termében.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2023. március 30-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

Beszámoló az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti feladatok 2022. évi ellátásáról, a feladatellátás átmeneti biztosítása 2023. május 1-jétőlBeszámoló

2. számú előterjesztés

Beszámoló az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás és a közszolgáltatási szerződés teljesítésérőlMelléklet (beszámoló)

3. számú előterjesztés

A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása

5. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekbenMelléklet (módosított rendezvénynaptár)

6. számú előterjesztés

A közterületek használatáról szóló 29/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendeletben foglalt díjtételek felülvizsgálata

7. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása

8. számú előterjesztés

Az önkormányzat Beszerzési Szabályzatának és az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

9. számú előterjesztés

Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos döntések

10. számú előterjesztés

Támogatási igény benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra

11. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadása

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések:

PG/1. számú előterjesztés

A helyi védelem alatt álló építészeti örökség felújítását szolgáló vissza nem térítendő önkormányzati támogatás igénylésére vonatkozó 2023. évi pályázat meghirdetése

Zárt ülés:

PG/2. számú előterjesztés

Döntés a „Színpad-, fény- és hangtechnika biztosítása Dombóváron a 2023. évben tartandó városi koncertek során” elnevezéssel lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről

Új napirendi pont:

A képviselő-testület 2023. március 30-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztés:

14. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

A Dombóvári Vízmű Kft. végelszámolásához kapcsolódó döntésMelléklet1 (egyszerűsített éves beszámoló) – Melléklet2 (kiegészítés)

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés

PG/3. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata és intézményei számlavezetési kondícióinak felülvizsgálata

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat