fbpx

Városunk Dombóvár

2023. szeptember 26. pénzügyi és bizottsági ülés

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 2023. szeptember 26-án (kedd) 11,00 órakor tartja a Városháza Ujváry Termében.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2023. szeptember 28-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

Beszámoló a víziközmű szolgáltatások és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás 2022. évi ellátásárólMelléklet (beszámoló)

3. számú előterjesztés

A víziközmű szolgáltatások 2024-2038 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terveMelléklet (gördülő fejlesztési terv)

4. számú előterjesztés

A Biztos Kezdet Gyerekház eszközeinek további felhasználásaMelléklet (javaslat)

5. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A DURA Dombóvári Eszperantó Barátok kezdeményezése dombóvári forrás elnevezésére és névtábla elhelyezésére

6. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben1. Melléklet (általános iskolai felvételi körzetek tervezete) – 2. Melléklet – (Emergency Service Kft. kérelme) – 3. Melléklet (OMSZ tájékoztatója)

7. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításaRendelettervezet melléklete

8. számú előterjesztés

Lakásügyi tárgyú önkormányzati rendeletek módosítása

9. számú előterjesztés

A dombóvári településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéseMelléklet

10. számú előterjesztés

A gunarasi városrészben található önkormányzati ingatlan telekalakításával és értékesítésével kapcsolatos döntés

11. számú előterjesztés

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához

12. számú előterjesztés

Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukciójára irányuló projektek kivitelezése során kitermelésre került faanyag értékesítése

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

PG/1. számú előterjesztés

Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának megállapítása

PG/2. számú előterjesztés

Hozzájárulás a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ közművelődési intézményegységétől térítés ellenében kölcsönözhető eszközök körének módosításához

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat