fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2024. február 28. pénzügyi és gazdasági bizottsági ülés

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 2024. február 28-án (szerda) 14,00 órakor tartja a Városháza Ujváry Termében.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2024. február 29-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

3. számú előterjesztés

A kiemelten támogatott dombóvári civil szervezetek 2023. évi tevékenységének beszámolója és 2024. évi támogatása1. melléklet (Dombóvári ifjúsági Fúvószenekar Egyesület beszámolója) – 2. melléklet („Kapos” Alapítvány beszámolója) – 3. melléklet (Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület beszámolója)

4. számú előterjesztés

A Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2023. évi tevékenységéről, az Egyesület 2024. évi támogatásaMelléklet

5. számú előterjesztés

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. szakmai beszámolója a közszolgáltatási feladatainak 2023. évi ellátásáról, az önkormányzati köztemetők üzemeltetéséről1. melléklet (közhasznúsági beszámoló) – 2. melléklet (temetőüzemeltetési beszámoló)

7. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben

8. számú előterjesztés

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

9. számú előterjesztés

A sportról szóló 5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

10. számú előterjesztés

Beszámoló az önkormányzati sportlétesítmények üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről, az igénybevételi díjak felülvizsgálata

11. számú előterjesztés

Beszámoló a Gunarasi Ifjúsági Tábor 2023. évi kihasználtságáról és üzemeltetési tapasztalatairól, a tábor igénybevételi díjainak felülvizsgálata, a balatonfenyvesi ifjúsági tábor bérbeadás útján való működtetése

12. számú előterjesztés

Beszámoló a 2023. évi adóztatási tevékenységről, az önkormányzati adóhatóság munkájáról, a 2024. évi adóellenőrzési terv

13. számú előterjesztés

Beszámoló a lakás- és bérleménygazdálkodási feladatokról, az önkormányzati bérlakásokat érintő 2024. évi felújítási és karbantartási munkálatok meghatározása, ütemezése

14. számú előterjesztés

A tüskei városrészben található külterületi út telekmegosztásával és egy részének értékesítésével kapcsolatos döntések

15. számú előterjesztés

Mobil emlőszűrő állomás kitelepülésének finanszírozása

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések:

PG/1. számú előterjesztés

A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tanuszodája tekintetében alkalmazható bérleti díjtételek felülvizsgálata

PG/2. számú előterjesztés

Önkormányzati ingatlanrész értékesítésével összefüggő döntés

Zárt ülés:

PG/3. számú előterjesztés

Döntés a „Dombóvár város helyi közútjainak 2024. évi kátyúzási munkái” elnevezéssel lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről

Új napirendi pont:

16. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

Új közterületi játszótér létesítése1. melléklet (meglévő állapot helyszínrajza) – 2. melléklet (tervezett játszótér helyszínrajza)