fbpx

Városunk Dombóvár

2024. január 29. pénzügyi és gazdasági bizottsági ülés

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 2024. január 29-én (hétfő) 14,00 órakor tartja a Városháza Ujváry Termében.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2024. január 31-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

Árnyas utcai társasházat érintő káresemény megszüntetésével összefüggő intézkedések

4. számú előterjesztés

Dombóvár város településrendezési eszközeinek kerékpárút-fejlesztéssel összefüggő módosításaMelléklet

5. számú előterjesztés

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása

6. számú előterjesztés

Dombóvár településfejlesztési tervének Integrált Településfejlesztési Stratégiaként történő elkészíttetéseMelléklet

7. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben

8. számú előterjesztés

Beszámoló a közterületi térfigyelő kamerarendszer 2023. évi működéséről, a megfigyelt területek felülvizsgálata és bővítéseMelléklet

9. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Termelői Piac 2023. évi működéséről

11. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításaMelléklet (az önkormányzati rendelethez)

12. számú előterjesztés

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításaMelléklet

13. számú előterjesztés

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés

14. számú előterjesztés

A polgármester és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói 2024. évi cafetéria-keretének meghatározása

15. számú előterjesztés

A Dombóvár Város Önkormányzatánál közvetlenül foglalkoztatottak 2024. évi cafetéria-keretének meghatározása

16. számú előterjesztés

A polgármester 2024. évi szabadságolási terve

Új napirendi pont:

Zárt ülés:

17. számú előterjesztés

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-t érintő tulajdonosi döntések

 

Copyright © 2024 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok