fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2024. március 25. pénzügyi és gazdasági bizottsági ülés

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 2024. március 25-én (hétfő) 13,00 órakor tartja a Városháza Ujváry Termében.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2024. március 27-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

Beszámoló az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás és a közszolgáltatási szerződés teljesítésérőlMelléklet

3. számú előterjesztés

A gyermekétkeztetés, illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálata1. melléklet (Bölcsőde önköltségszámítás) – 2. melléklet (DESZI önköltségszámítás) – 3. melléklet – (DESZI térítési díj javaslat) – 4. melléklet (az Eatrend Kft. kérelme)

4. számú előterjesztés

Az Erzsébet utcai közösségi ház működtetésében való együttműködés

5. számú előterjesztés

A Dombóvári Vízmű Kft. „v.a.” számviteli beszámolója

6. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben

7. számú előterjesztés

A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

8. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadása

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések:

PG/1. számú előterjesztés

A helyi védelem alatt álló építészeti örökség felújítását szolgáló vissza nem térítendő önkormányzati támogatás elnyerésére vonatkozó 2024. évi pályázat meghirdetése

Zárt ülés:

PG/2. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést, mivel a döntés polgármesteri hatáskörbe tartozik!

Döntés a „Kórházi parkoló – út burkolatának felújítási munkái” tárgyú közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás eredményéről

PG/3. számú előterjesztés

Döntés a „Hunyadi téri új játszótér kialakítása” tárggyal lefolytatott közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás eredményéről

PG/4. számú előterjesztés

Döntés a „Hunyadi téri új játszótérhez kapcsolódó egyéb építőmesteri munkák kivitelezéséről” tárgyban lefolytatott közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás eredményéről

Új napirendi pont:

A képviselő-testület 2024. március 27-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztés:

10. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

Támogatási kérelem benyújtása a „Fenntartható városfejlesztés” című TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú pályázati felhívásra, valamint a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv felülvizsgálata1. melléklet (TVP) – 2. melléklet (FVS) – 3. melléklet (FVS finanszírozási melléklete)