fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2015-majus-27-%28szerda%29-13-00-ora

Dombóvár Város Önkormányzatának
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  
MEGHÍVÓ
Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2015. május 27-én (szerdán) 13,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.
A képviselő-testület 2015. május 28-i rendes ülése elé kerülő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztés:

2. számú előterjesztés

Víziközmű-üzemeltetéssel kapcsolatos döntések

3. számú előterjesztés

Együttműködési megállapodás a Dombóvári Rendőrkapitánysággal

7. számú előterjesztés

Az önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 2015. évi üzleti terve, 2014. évi beszámoló 1. Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 2014. évi beszámolója 2. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója – 2015. évi üzleti terve – Bevételi terv – Terménybecslés 3. Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója – 2015. évi üzleti terve  4. Dombó-Média Kft. 2014. évi beszámolója

8. számú előterjesztés

Döntés a Művelődési Ház NKft. fejlesztéséről

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

10. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet elfogadása

11. számú előterjesztés

Állami földek hasznosításba adása közfoglalkoztatási célra

12. számú előterjesztés

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízatásának módosítása

13. számú előterjesztés

A hulladékudvar jövőbeli hasznosítására vonatkozó koncepció

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

14. számú előterjesztés

A házhoz menő zöldhulladék begyűjtésével kapcsolatos döntések

15. számú előterjesztés

Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátása

16. számú előterjesztés

„Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések” című pályázaton való részvétel

17. számú előterjesztés

Kárpátaljai Csoma település támogatása

18. számú előterjesztés

A Szuhay Sportcentrum kültéri pályafejlesztése

19. számú előterjesztés

Bajza utcai úttest javítása

20. számú előterjesztés

Dombóvár környezet- és természetvédelmi jelképének elfogadása

21. számú előterjesztés

Közösségi szőlészet kialakítása az Erzsébet utcai önkormányzati ingatlanon

22. számú előterjesztés

Delegáció utazásának jóváhagyása Kernen im Remstal testvérvárosba

24. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata Pályázati Szabályzatának módosítása

PG/1. számú előterjesztés

Az Önkormányzati Hivatal által alkalmazható bérleti díjak jóváhagyása

Zárt ülés:

25. számú előterjesztés

Döntés közterület-használati díj elengedéséről

Új napirendi pont:

26. számú előterjesztés

A Szuhay Sportcentrum infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó koncepcióterv tartalmának jóváhagyása – Koncepcióterv – Halasztási kérelem

27. számú előterjesztés

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek állapotával kapcsolatos döntések

28. számú előterjesztés

A nővérszálló után fizetendő bérleti díj megállapítása

29. számú előterjesztés

Mentőállomás vizesblokk felújításának támogatása

PG/2. számú előterjesztés

Döntés a „Dombóvár, III. u. 35. szám alatti, 3483 hrsz.-ú orvosi rendelő kiviteli terveinek elkészítése – árazatlan költségvetési kiírással (ajánlatkérési dokumentáció) és tervezői költségbecsléssel” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről (Zárt ülés)

PG/3. számú előterjesztés

Követelésről való lemondás (Zárt ülésen javasolt tárgyalni)