fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2015. november 25. pénzügy és gazdasági bizottság

               Dombóvár Város Önkormányzatának
                   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága                 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági rendes ülését 2015. november 25-én (szerda) 13,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.


A képviselő-testület 2015. november 26-i rendes ülése elé kerülő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:


4. számú előterjesztés            

Szigeterdei közvilágítás fejlesztése

5. számú előterjesztés

Tehetséggondozó program indítása a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban – Melléklet

6. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Tájékoztató az iskolai oktatásnak helyet adó, vagyonkezelésbe adott ingatlanok állapotáról

7. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Dombóvári Ifjúsági Sporttelep egyes területeinek hasznosítása

8. számú előterjesztés            

A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel a műszaki tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés meghosszabbítása

9. számú előterjesztés            

A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

10. számú előterjesztés        

A kaposszekcsői hulladékudvar igénybevételével kapcsolatban lefolytatott egyeztetés eredménye

11. számú előterjesztés        

Az ÖKO-Dombó Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása

12. számú előterjesztés

A Dombó-Média Kft. ügyvezetői tisztségének betöltése

14. számú előterjesztés        

Közvilágítás korszerűsítése

15. számú előterjesztés        

Városi térfigyelő kamerarendszer kiépítése

16. számú előterjesztés        

Feladatellátási szerződés kötése a Dombóvár-Tamási (Pári) közötti kerékpárút kiépítéséhez kapcsolódó döntés-előkészítő tanulmány elkészítéséről – Kiegészítés

17. számú előterjesztés        

Vízelvezető árkok üzemeltetéséről szóló szerződés módosítása

18. számú előterjesztés        

A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

19. számú előterjesztés        

A közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosítása

20. számú előterjesztés        

A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 33/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

21. számú előterjesztés        

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

A helyi adókról szóló 28/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosítása

22. számú előterjesztés        

A növények telepítési távolságáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása első olvasatban

23. számú előterjesztés        

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet

24. számú előterjesztés        

A képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet

27. számú előterjesztés

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény új arculatának kialakítása

29. számú előterjesztés        

Új tájékoztató táblák elhelyezése

30. számú előterjesztés

A dombóvári köztemetéseket végző szolgáltató kiválasztása versenyeztetéssel

31. számú előterjesztés         

Beszámoló a 2015. évi vagyongazdálkodásról és a 2016. évi célokról

33. számú előterjesztés        

Behajtási költségátalány megfizetése – 1. melléklet – 2. melléklet – 3. melléklet

PG/1. számú előterjesztés

dr. Szente Viktória haszonbérleti szerződésének módosítása

PG/2. számú előterjesztés

Az önkormányzati kezelésbe átvett nem lakáscélú bérlemény bérleti díjainak módosítása

Zárt ülésen javasolt tárgyalni:

34. számú előterjesztés

Állami tulajdonú lakóingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése

Zárt ülés:

36. számú előterjesztés

A Dombóvári Művelődési Ház NKft. ügyvezetői megbízatásának betöltésére beérkezett pályázatok, a társasági szerződés módosításának kezdeményezése

PG/3. számú előterjesztés

Behajthatatlan követelések törlése