fbpx

Városunk Dombóvár

E-PAPÍR

Az e-Papír egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel.

Témacsoport megnevezéseÜgytípus megnevezéseÜgytípus rövid leírása
Önkormányzati igazgatásAdatkérés, tájékoztatás kérése, közérdekű bejelentés, javaslat

 

Az önkormányzat, az önkormányzat fenntartásában lévő intézmény, az önkormányzat felügyelete alatt álló szervezet működésével kapcsolatos tájékoztatáskérés, közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adat igénylése. E szervezetek működésével kapcsolatos javaslatok.

 

Önkormányzati igazgatásAdóügyek

 

Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókkal (pl. az önkormányzat által bevezetett helyi adókkal kapcsolatos kérdés).

 

Önkormányzati igazgatásAnyakönyvi ügyek

 

A születés anyakönyveztetésével, a haláleset anyakönyveztetésével, a házasságkötéssel, a házassági névviselési forma megváltoztatásával, a válás, illetve özvegység esetén volt feleség névváltoztatásával, a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal kapcsolatos ügyek, anyakönyvi kivonatok igénylése.

 

Önkormányzati igazgatásCímnyilvántartási ügyek

 

A lakcím, mozgószállás, tartózkodási hely vagy annak megváltozására vonatkozó bejelentés a bejelentett lakcím valódiságának ellenőrzése, lakcím érvénytelenségének megállapítása, nyilvántartások vezetésével kapcsolatos ügyek, címkezelési eljárások.

 

Önkormányzati igazgatásEgészségügyi ügyek

 

Az önkormányzat által biztosított egészségügyi alapellátásokkal – a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátással, a fogorvosi alapellátással,az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátással,a védőnői ellátással, és az iskola-egészségügyi ellátással – kapcsolatos ügyek.

 

Önkormányzati igazgatásÉpítési ügyek

 

Az önkormányzat, mint Építésügyi Szolgáltató Pontfeladatkörébe tartozó ügyek.

 

Önkormányzati igazgatásHagyatéki ügyek

 

A hagyatéki eljárással kapcsolatos ügyek.

 

Önkormányzati igazgatásHR, munkaügyi ügyek

 

A HR pályázatokkal kapcsolatos ügyek, az önkormányzati köztisztviselőkkel kapcsolatos megkeresések, önkormányzati kitüntetések, kitüntető címek, díjak adományozására javaslat.

 

Önkormányzati igazgatásGyermekvédelem és gyámügyek

 

A jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági ügyek (környezettanulmány készítés, a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának megállapítása, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállásának megállapítása. Az önkormányzat által a kiskorúak részére biztosított segélyekkel, támogatásokkal kapcsolatos ügyek.

 

Önkormányzati igazgatásIngatlan ügyek

 

Közműfejlesztés, ingatlanok közműellátása, közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos ügyek.

 

Önkormányzati igazgatásKereskedelmi ügyek

 

Kereskedelmi tevékenységgel, szálláshely szolgáltatással, telephelyek nyilvántartásával kapcsolato, a nem üzleti célú közösségi és szabadidős szálláshely-szolgáltatókkal kapcsolatos ügyek.

 

Önkormányzati igazgatásKulturális ügyek

 

Az önkormányzat által fenntartott muzeális intézményekkel, nyilvános könyvtári ellátással és a közművelődési feladatokkal kapcsolatos ügyek. Az önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti (színház, zenekar, táncművészeti szervezetek)szervezetekkel kapcsolatos ügyek.

 

Önkormányzati igazgatásMezőgazdasági, állat- és növény-egészségügyi ügyek

 

A jegyző hatáskörébe tartozó állatvédelmi (kóbor állatok befogása, élelmiszerlánc felügyeleti (méhállomány fenntartásának helye) és növényvédelmi ügyek (közérdekű védelem parlagfűvel kapcsolatban), továbbá az állatvédelmi őrszolgálattal kapcsolatos ügyek.

 

Önkormányzati igazgatásOktatási ügyek

 

Az önkormányzat által fenntartott óvodával, az óvodai jogviszonnyal kapcsolatos ügyek, az önkormányzat által szervezett táborok, erdei iskolák, erdei óvodákkal, a helyi nemzetiségi önkormányzat által fenntartott iskolákkal, iskolai jogviszonnyal kapcsolatos ügyek.

 

Önkormányzati igazgatásParkolási ügyek

 

A közterületi parkolással, annak ellenőrzésével, ügyfélszolgálati kérdéseivel, karbantartási és végrehajtási feladataival kapcsolatos ügyek.

 

Önkormányzati igazgatásPolgárvédelemmel, honvédelemmel kapcsolatos ügyek

 

Önkormányzatok hatáskörébe tartozó polgárvédelemmel és honvédelemmel kapcsolatos ügyek.
Önkormányzati igazgatásSzociális ügyek

 

Az önkormányzat által biztosított szociális/népjóléti támogatások. (Pl. a megélhetést segítő ellátások, ápolási támogatás, egészségügyi támogatás,temetési támogatás, lakhatási és lakbértámogatások.)

 

Önkormányzati igazgatásTelepülésüzemeltetési ügyek

 

A közterület használatával, a közterület foglalással, a közterület rendeltetésétől eltérő használatával kapcsolatos ügyek. Az önkormányzati beruházásokkal, közterületi felújítási, karbantartási, hibaelhárítási feladatokkal kapcsolatos ügyek, a helyi közösségi közlekedés szervezésével összefüggő kérdések, a közhasznú szerződés alapján ellátásra kerülő feladatokkal kapcsolatos ügyek, közvilágítás üzemeltetésével és bővítésével kapcsolatos ügyek. Közterület tisztán tartásával, felügyeletével, hulladék elhelyezésével, gyűjtésével, szállításával, valamint a köztemetőkkel kapcsolatos ügyek.

 

Önkormányzati igazgatásTelepülésképi és városépítési ügyek

 

Az önkormányzat építési szabályzatával, a tervtanáccsal, a településképi rendelettel, a település arculati kézikönyvvel, a helyi védettséggel kapcsolatos ügyek.

 

Önkormányzati igazgatásTelepüléstervezési ügyekTelepüléstervezési, partnerségi ügyek.
Önkormányzati igazgatásTelepülési zöldterületi ügyek

 

Zöldterületek (parkok, játszóterek) létesítésével, fenntartásával kapcsolatos ügyek.

 

Önkormányzati igazgatásVállalkozási ügyek

 

A vállalkozások támogatásával, vállalkozásélénkítéssel, vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos ügyek.

 

Önkormányzati igazgatásAz önkormányzat képviselő-testületével kapcsolatos ügyek

 

Az önkormányzat képviselő-testületével, a képviselő-testület szerveivel (bizottságokkal, tisztségviselőkkel) kapcsolatos ügyek.

 

Önkormányzati igazgatásAz önkormányzat tulajdonával kapcsolatos tulajdonosi, vagyonkezelési ügyek

 

Az önkormányzat tulajdonában álló lakóingatlanok kezelése, a társasházakban található önkormányzati tulajdonú albetétek tulajdonosi képviselete, a lakásbérleti szerződések megkötése, módosítása, megszüntetése. A nem lakó ingatlanok (helyiségek, ipar-, és mezőgazdasági területek, telkek, építési telkek, reklámtáblák. stb.) kezelése, üzemeltetése, birtokba adása, birtokbavétele, bérleti szerződések kötése. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és helyiségek rendeltetésszerű használatának ellenőrzése.

 

Önkormányzati igazgatásEgyébA felsorolt ügytípusok által le nem fedett ügyek.

 

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat