fbpx

Városunk Dombóvár

Elektronikus ügyintézés

Dombóvár Város Önkormányzata, illetve a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében az elektronikus ügyintézés elsődleges helyszíne az E-önkormányzat portál, amely bárki számára elérhető. Amennyiben valaki nem saját néven, hanem más személy vagy szervezet képviseletében kíván elektronikusan ügyet intézni, a Szerepkörváltás funkcióval megteheti. Az E-önkormányzat portálon a felhasználók az alábbi ügyintézési lehetőségek közül választhatnak:

Adóegyenleg lekérdezés
A szolgáltatás keretében az ügyfelek és képviselőik lekérhetik a dombóvári helyi adószámla kivonatot, egyszerűsített vagy részletes formátumban, akár korábbi évekre is.

Adóbevallási információk
A portál az adóbevallások elkészítésében is segítséget nyújt a korábbi helyi adóbevallások lekérdezésének lehetőségével. Az ügyfelek lekérhetik a benyújtott és feldolgozott bevallásokat.

Ügyindítás
Az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével kitölthetők a dombóvári önkormányzat által publikált űrlapok, majd beküldhetők az önkormányzat hivatali tárhelyére.

Ügykövetés
A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik a portálon elektronikusan indított dombóvári helyi önkormányzati/hivatali ügyek státuszát.

Adók, díjak bankkártyás befizetése
Az állampolgárok számára is elérhető a Dombóvár Város Önkormányzata gazdálkodási és adó rendszerében kiállított számlák, fizetési kötelezettségek, az Önkormányzat/Hivatal által kivetett adók és díjak online lekérdezése és befizetése (a gyermekétkeztetési díjak kapcsán a Menza Pure Dombóvár program biztosítja ezt a lehetőséget). Az ügyfelek egy összegben, egy tranzakcióval több befizetést is teljesíthetnek (ügyösszevonás). Űrlaphoz kapcsolódóan, a beküldési folyamat részeként közvetlenül teljesíthetőek az adó- és illetékfizetési kötelezettségek. Megtekinthetők a korábbi fizetésekről szóló információk is.

A portálon a dombóvári önkormányzat felülete az alábbi hivatkozáson érhető el:

E-önkormányzat portál – Dombóvár Város Önkormányzata

(A lekérdező ablakban Dombóvár nevét kell beírni, majd a találatok közül Dombóvár Város Önkormányzatát kiválasztani, utána pedig a „Kiválaszt” gombra kattintani!)

A portállal kapcsolatos részletes tájékoztató a https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato oldalon olvasható. 

E-önkormányzat portálon elérhető dombóvári elektronikus űrlapok

Adóügy ›

 1. Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem
 2. Adóhatósági ellenőrzés (adóellenőrzés) során tett nyilatkozat, iratpótlás, észrevétel, kifogás, kérelem, igazolási kérelem, egyéb cselekmény
 3. Automatikus részletfizetési kérelem
 4. Bejelentkezés, változás-bejelentés
 5. Bevallás előrehozott helyi adóról
 6. Kérelem adófelfüggesztésre
 7. Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására
 8. Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására
 9. Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben
 10. Megkeresés köztartozás behajtására
 11. Méltányossági, fizetési könnyítés kérelem
 12. Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről
 13. Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem
 14. Visszaigazolás jövedelem letiltásáról
 15. Bevallás a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiségről és annak előállítása során kibocsátott széndioxidról
 16. Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról
 17. Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról
 18. Adatbejelentés a gépjárműadóról
 19. Kombinált áruszállítás bejelentése
 20. Bevallás ideiglenes helyi iparűzési tevékenységről
 21. Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2018.12.31-ig)
 22. Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2019.01.01-től)
 23. Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2020.01.01-től)
 24. Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2021.01.01-től)
 25. Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2022.01.01-től)
 26. Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2023.01.01-től)
 27. Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2024.01.01-től)
 28. Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
 29. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás
 30. Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról
 31. Talajterhelési díj bevallás
 32. Települési adó (termőföld)

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek ›

 1. Hiánypótlás
 2. Méhészkedés (méhtartás) bejelentése
 3. Szabálytalan állattartás bejelentése
 4. Birtokvédelmi kérelem
 5. Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez, módosításához
 6. Bejelentés az ebösszeíráskor közölt adatok változásáról
 7. Ebösszeíró adatlap
 8. Adás-vételi vagy haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem
 9. Fakivágási engedélykérelem, bejelentés
 10. Közterületen lévő fás szárú növények gallyazási munkáinak igénylése
 11. Javaslat önkormányzati elismerés adományozására
 12. Jelentkezés önkéntes polgári védelmi szolgálatra
 13. Kérelem hatósági bizonyítvány kiállítására
 14. Előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem telekalakítási ügyben
 15. Igazolási kérelem egyes kötelezettségek késedelmes teljesítésének kimentésére
 16. Jogorvoslati kérelem
 17. Kérelem a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi vagy autóbusz tárolására alkalmas települési címről szóló hatósági bizonyítvány kiállítására
 18. Kérelem a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó jármű tárolására alkalmas települési cím megfelelősége igazolása iránt
 19. Kérelem gépjármű-elhelyezési kötelezettség telken kívüli teljesítéséhez
 20. Kérelem ingatlan belterületbe vonására
 21. Kérelem ingatlan házszámának megállapításához
 22. Kérelem kapubejáró útcsatlakozás létesítéséhez
 23. Kérelem településképi bejelentési eljárás lefolytatására
 24. Kérelem településképi szakmai konzultáció iránt
 25. Lakcím érvénytelenítési (fiktiválási) kérelem
 26. Segítségre szoruló idős bejelentése
 27. Személyes költségmentesség megállapítása iránti kérelem benyújtása, visszavonása, adatváltozás bejelentése
 28. Településképi véleményezési eljáráshoz tartozó kérelem
 29. Vadkár megállapítása iránti kérelem
 30. Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
 31. Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
 32. Végrehajtási kifogás
 33. Bejelentés parlagfűvel vagy allergén gyommal szennyezett területről
 34. Illegális hulladék lerakás és egyéb környezetszennyezés bejelentése
 35. Méh vándoroltatásához kijelentő lap, bejelentő lap
 36. Természetvédelmi hatósági engedély iránti kérelem
 37. Adatszolgáltatás polgári védelmi nyilvántartásba vételhez
 38. Fellebbezési jogról lemondó nyilatkozat

Anyakönyvi ügyek ›

 1. Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem

Hagyaték ›

 1. Adatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről
 2. Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz
 3. Nyilatkozat öröklésre jogosultakról

Ipar-kereskedelem ›

 1. Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
 2. Adatszolgáltatás az üzleti célú egyéb szálláshelyről
 3. Kérelem nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely hatósági nyilvántartásban szereplő adatairól szóló hatósági igazolvány kiállítására
 4. Szálláshely megszűnésének bejelentése
 5. Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés
 6. Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
 7. Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
 8. Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
 9. Székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskdelemi nyilvántartásban szereplő bejegyzés, valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem
 10. Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
 11. Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához
 12. Működési engedély visszavonási kérelem
 13. Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés

Pénzügy, gazdálkodás ›

 1. Pénzügyi és szakmai beszámoló támogatás felhasználásáról
 2. Nyilatkozat ingyenes bölcsődei, óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez
 3. Nyilatkozat szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez
 4. Nyilatkozat összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

Szociális ügyek ›

 1. Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához
 2. Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére nyújtott települési támogatás
 3. Védendő fogyasztó igazoláshoz kérelem
 4. Köztemetési kérelem
 5. Nyilatkozat iskolai végzettségről a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek ›

 1. Bejelentés önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozásáról (lakás)
 2. Bejelentés, kérelem önkormányzati bérlakásba történő befogadáshoz
 3. Kérelem felújítási költség beszámításához
 4. Közterület, közút eltérő használata iránti kérelem
 5. Burkolatbontási (munkakezdési) hozzájárulás iránti kérelem
 6. Jármű parkolási, közterületi várakozási kérelem
 7. Kérelem elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozat tételére
 8. Kérelem ingatlan önkormányzati törzsvagyonból történő kivonására
 9. Kérelem kút létesítés engedélyezéséhez
 10. Kérelem kút megszüntetéséhez
 11. Kérelem kút üzemeltetéséhez, fennmaradásához
 12. Munkakezdési (közútkezelői) hozzájárulási kérelem
 13. Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem
 14. Behajtási engedély iránti kérelem

Amennyiben a portálon az adott ügy intézéséhez nem található űrlap, az e-Papír szolgáltatás segítségével van lehetőség elektronikus ügyintézésre (https://epapir.gov.hu). Ennek használatához szintén elektronikus azonosítás (pl.: ügyfélkapu regisztráció) szükséges.

A E-önkormányzat portálon a dombóvári önkormányzathoz tartozó adó- és díjfizetési kötelezettség (pl. kommunális adó,  építményadó, iparűzési adó stb.) elektronikus úton teljesíthető az interneten keresztül történő bankkártyás fizetéssel (a gyermekétkeztetési díjak kapcsán a Menza Pure Dombóvár program biztosítja ezt a lehetőséget).

A szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ (Központi Azonosítási Ügynökön keresztül történő) azonosítás (pl. ügyfélkapu regisztráció) szükséges, és egy tranzakcióval akár több számla is befizethető.

A sikeres utalásokat követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára az önkormányzatnak nincs ráhatása. (Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a dombóvári önkormányzatra.)

Az elektronikus fizetés menete:

1. Az E-önkormányzat portálon (https://e-onkormanyzat.gov.hu) az Ügyintézés bejelentkezéssel gombra kattintás,

2. KAÜ-azonosítás (ügyfélkapu regisztráció, eSzemélyi igazolvány, stb.),

3. a dombóvári önkormányzat kiválasztása,

4. a baloldali menüsávban az E-fizetés, azon belül az Adók, díjak, illetékek befizetése menüpont kiválasztása,

5. kattintás a Befizetések lekérdezése gombra,

6. az esedékes befizetések kiválasztása,

7. az esedékes befizetések végén lévő négyzetre kattintás után aktívvá válik a befizetni kívánt adó/díj, a „+” jelére kattintva a befizetni kívánt összeget beírja a rendszer,

8. kattintás a Fizetés összesítés gombra,

9. a megjelenő felületen a Tovább a fizetéshez gombra kattintva megjelenik az OTP bankkártyás fizetési felülete, amelynek kitöltését és a fizetés megtörténtét követően a rendszer visszanavigál az oldalra, ahol a fizetés státusza követhető nyomon.

A sikeres bankkártyával történő fizetés az önkormányzat rendszerében azonnal látható, de az ügyfél adószámláján történő átvezetése csak a banki kivonat megérkezése és annak könyvelése után lehetséges.

Egy vállalkozás üzemeltetése sosem egyszerű feladat, de a helyi iparűzési adó bevallás már nem jelent gondot.

Egy szálláshely beindítása sosem egyszerű feladat, de annak nyilvántartásba vétele már nem jelent gondot.

Egy új iroda berendezése sosem egyszerű feladat, de az adóegyenleg lekérdezése már nem jelent gondot.

Egy esküvő megszervezése sosem egyszerű feladat, de a születési anyakönyvi kivonat kiállítása már nem jelent gondot.

Egy vállalkozás bővítése sosem egyszerű feladat, de a behajtási engedélyek kérése már nem jelent gondot.

A továbbtanulás finanszírozása sosem egyszerű feladat, de a szociális támogatási kérelem benyújtása nem jelent gondot.

Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton előterjeszteni, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt szakrendszerrel vagy külön űrlappal támogatni. Az e-Papír felület elérhetősége: https://epapir.gov.hu


Az e-Papír az általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás, amely az azonosítást követően biztosítja az ügyfél számára, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervhez (így a dombóvári önkormányzathoz, illetőleg a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz is) szabad szöveges beadványt terjesszen elő, ha a beadvány elektronikus úton történő előterjesztését a jogszabály nem zárja ki, és a beadvány elektronikus úton történő előterjesztésére jogszabály további formai követelményt nem állapít meg. A szolgáltatás igénybevételével egy egyszerű szerkesztő felületen tudja továbbítani az ügyfél a beadványát az eljáró hatóság virtuális postaládájába (ami az ún. hivatali kaput jelenti). A szolgáltatás segítségével az ügyfelek azonosítást követően állíthatják össze küldendő dokumentumaikat. Ezek összeállításához kiválaszthatják a témacsoportot, az ügyet és azt a hivatalt vagy önkormányzatot, amelynek levelet akarnak írni, és egy szabad szöveges mezőben megírhatják, hogy milyen okból kívánnak kapcsolatba lépni a kiválasztott szervezettel. Ezt követően csatolhatnak csatolmányokat és akár a kérelmet, akár a csatolmányokat hitelesíthetik az erre szolgáló szolgáltatás (AVDH) segítségével, majd beküldhetik a kérelmüket. Ezeket a küldeményeket a hivatalok, önkormányzatok a hivatali kapujukon fogadják.

Az oldalon lehetőség van a cég nevében történő kérelem beadására is a cégkapu regisztráció során erre felhatalmazott személyek esetében. Az e-Papír szolgáltatás igénybevétele során javasolt használni a honlapról letölthető nyomtatványokat. A kitöltött nyomtatvány az e-Papír felületén csatolt dokumentumként feltölthető és beküldhető az önkormányzat részére.


Az e-Papír Önkormányzati igazgatás témacsoportjába tartozó ügytípusok:

Témacsoport megnevezéseÜgytípus megnevezéseÜgytípus rövid leírása
Önkormányzati igazgatásAdatkérés, tájékoztatás kérése, közérdekű bejelentés, javaslat.Az önkormányzat, az önkormányzat fenntartásában lévő intézmény, az önkormányzat felügyelete alatt álló szervezet működésével kapcsolatos tájékoztatáskérés, közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adat igénylése. E szervezetek működésével kapcsolatos javaslatok.
Önkormányzati igazgatásAdóügyekAz önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókkal (pl. az önkormányzat által bevezetett helyi adókkal kapcsolatos kérdés) kapcsolatos ügyek.
Önkormányzati igazgatásAnyakönyvi ügyekA születés anyakönyveztetésével, a haláleset anyakönyveztetésével, a házasságkötéssel, a házassági névviselési forma megváltoztatásával, a válás, illetve özvegység esetén volt feleség névváltoztatásával, a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal kapcsolatos ügyek, anyakönyvi kivonatok igénylése.
Önkormányzati igazgatás

Címnyilvántartási ügyek

A lakcím, mozgószállás, tartózkodási hely vagy annak megváltozására vonatkozó bejelentés a bejelentett lakcím valódiságának ellenőrzése, lakcím érvénytelenségének megállapítása, nyilvántartások vezetésével kapcsolatos ügyek, címkezelési eljárások.

Önkormányzati igazgatás

Egészségügyi ügyek

Az önkormányzat által biztosított egészségügyi alapellátásokkal – a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátással, a fogorvosi alapellátással,az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátással,a védőnői ellátással, és az iskola-egészségügyi ellátással – kapcsolatos ügyek.

Önkormányzati igazgatás

Építési ügyek

Az önkormányzat építésügyi feladatkörébe tartozó ügyek.

Önkormányzati igazgatás

Hagyatéki ügyek

A hagyatéki eljárással kapcsolatos ügyek.
Önkormányzati igazgatás

HR, munkaügyi ügyek

A HR pályázatokkal kapcsolatos ügyek, az önkormányzati köztisztviselőkkel kapcsolatos megkeresések, önkormányzati kitüntetések, kitüntető címek, díjak adományozására javaslat.
Önkormányzati igazgatás

Gyermekvédelem és gyámügyek

A jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági ügyek (környezettanulmány készítés, a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának megállapítása, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállásának megállapítása. Az önkormányzat által a kiskorúak részére biztosított segélyekkel, támogatásokkal kapcsolatos ügyek.

Önkormányzati igazgatás

Ingatlan ügyek

Közműfejlesztés, ingatlanok közműellátása, közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos ügyek.

Önkormányzati igazgatás

Kereskedelmi ügyek

Kereskedelmi tevékenységgel, szálláshely szolgáltatással, telephelyek nyilvántartásával kapcsolatos, a nem üzleti célú közösségi és szabadidős szálláshely-szolgáltatókkal kapcsolatos ügyek.

Önkormányzati igazgatás

Kulturális és sportügyek

Az önkormányzat által fenntartott muzeális intézményekkel, nyilvános könyvtári ellátással és a közművelődési feladatokkal kapcsolatos ügyek.

Önkormányzati igazgatás

Mezőgazdasági, állat- és növény-egészségügyi ügyek

A jegyző hatáskörébe tartozó állatvédelmi (kóbor állatok befogása, élelmiszerlánc felügyelet, méhállomány fenntartásának helye) és növényvédelmi ügyek (közérdekű védelem parlagfűvel kapcsolatban).

Önkormányzati igazgatás

Oktatási ügyek

Az önkormányzat által fenntartott óvodával, az óvodai jogviszonnyal kapcsolatos ügyek, az önkormányzat által szervezett táborok, erdei iskolák, erdei óvodákkal, a helyi nemzetiségi önkormányzat által fenntartott iskolákkal, iskolai jogviszonnyal kapcsolatos ügyek.

 

Önkormányzati igazgatás

Parkolási ügyek

A közterületi parkolással, annak ellenőrzésével, ügyfélszolgálati kérdéseivel, karbantartási és végrehajtási feladataival kapcsolatos ügyek.

Önkormányzati igazgatás

Polgárvédelmi, honvédelmi, katasztrófavédelmi ügyek

Önkormányzatok hatáskörébe tartozó polgárvédelemmel, honvédelemmel és katasztrófavédelemmel kapcsolatos ügyek.
Önkormányzati igazgatás

Szociális ügyek

Az önkormányzat által biztosított szociális/népjóléti támogatások. (Pl. a megélhetést segítő ellátások, ápolási támogatás, egészségügyi támogatás,temetési támogatás, lakhatási és lakbértámogatások.)

Önkormányzati igazgatás

Településüzemeltetési ügyek

A közterület használatával, a közterület foglalással, a közterület rendeltetésétől eltérő használatával kapcsolatos ügyek. Az önkormányzati beruházásokkal, közterületi felújítási, karbantartási, hibaelhárítási feladatokkal kapcsolatos ügyek, a helyi közösségi közlekedés szervezésével összefüggő kérdések, a közhasznú szerződés alapján ellátásra kerülő feladatokkal kapcsolatos ügyek, közvilágítás üzemeltetésével és bővítésével kapcsolatos ügyek. Közterület tisztán-tartásával, felügyeletével, a hulladék elhelyezésével, gyűjtésével, szállításával, valamint a köztemetőkkel kapcsolatos ügyek.

Önkormányzati igazgatásTelepülésképi és városépítési ügyek

Az önkormányzat építési szabályzatával, a településképi rendelettel, a település arculati kézikönyvvel, a helyi védettséggel kapcsolatos ügyek.

Önkormányzati igazgatásTelepüléstervezési ügyekTelepüléstervezési, partnerségi ügyek.
Önkormányzati igazgatás

Települési zöldterületi ügyek

Zöldterületek (parkok, játszóterek) létesítésével, fenntartásával kapcsolatos ügyek.

Önkormányzati igazgatás

Vállalkozási ügyek

A vállalkozások támogatásával, vállalkozásélénkítéssel, vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos ügyek.

Önkormányzati igazgatás

Az önkormányzat képviselő-testületével kapcsolatos ügyek

 

Az önkormányzat képviselő-testületével, a képviselő-testület szerveivel (bizottságokkal, tisztségviselőkkel) kapcsolatos ügyek.

Önkormányzati igazgatás

Az önkormányzat tulajdonával kapcsolatos tulajdonosi, vagyonkezelési ügyek

Az önkormányzat tulajdonában álló lakóingatlanok kezelése, a társasházakban található önkormányzati tulajdonú albetétek tulajdonosi képviselete, a lakásbérleti szerződések megkötése, módosítása, megszüntetése. A nem lakó ingatlanok (helyiségek, ipar-, és mezőgazdasági területek, telkek, építési telkek, reklámtáblák. stb.) kezelése, üzemeltetése, birtokba adása, birtokbavétele, bérleti szerződések kötése. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és helyiségek rendeltetésszerű használatának ellenőrzése.

 

Önkormányzati igazgatásEgyéb

Dombóvár Város Önkormányzata hivatali kapujának adatai:

Rövid név: DVARONK

KRID: 435048708

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal két hivatali kaput használ:

A központi hivatali kapu adatai:

Rövid név: TBAUI

KRID: 108072156

Az e-Papír szolgáltatás segítségével benyújtott beadványok ebbe a hivatali kapuba érkeznek.

A Hatósági Iroda hivatali kapujának adatai:

Rövid név: DKOHHI

KRID: 657300949

A hivatali kapuval rendelkező szervezetek listája a www.magyarorszag.hu honlapon érhető el: Hivatali kapuk listája

Az elektronikus ügyintézés röviden azt jelenti, hogy az eljárások egyes lépéseit a személyes megjelenés, vagy a papír alapú (postai) ügyintézés helyett elektronikusan is intézhetik az ügyfelek, de az igazgatás közhatalmi és bizalmi jellegéből adódóan ezekben az esetekben is biztosítani kell az eljárási szabályok betartását, hitelesen azonosítani kell az ügyfelet, az iratokat pedig biztonságosan kell továbbítani, kézbesíteni. Elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője, de a természetes személy ügyfelek részére (az egyéni vállalkozók kivételével a vállalkozásukkal kapcsolatos ügyekben) egyébként nem kötelező az ügyek elektronikus intézése. Az ügyintézés ezen formája során is érvényesül ügyfelek önrendelkezési joga, illetve az elektronikus út igénybevételének az ügyfelek részéről is vannak előfeltételei (elektronikus azonosítás, értesítési tárhely).

Adóügyekben az ügyfél vagy olyan magánszemély járhat el, akinek képviseleti joga közhiteles nyilvántartás alapján (cég esetén a cégnyilvántartásból) vagy az önkormányzati adóhatóság képviseleti nyilvántartása alapján (képviselőként vagy meghatalmazás alapján) igazolt.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat