fbpx

Városunk Dombóvár

Elektronikus ügyintézés

Dombóvár Város Önkormányzata és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. január 1-je óta elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezet, így köteles az ügyek elektronikus intézését az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.), valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint biztosítani.

Az elektronikus ügyintézés igénybevételének feltételei

Az elektronikus ügyintézés röviden azt jelenti, hogy az eljárások egyes lépéseit a személyes megjelenés, vagy a papír alapú, postai ügyintézés helyett elektronikusan is intézhetik az ügyfelek, de az igazgatás közhatalmi és bizalmi jellegéből adódóan ezekben az esetekben is biztosítani kell az eljárási szabályok betartását, hitelesen azonosítani kell az ügyfelet, az iratokat biztonságosan kell továbbítani, kézbesíteni. Az E-ügyintézési tv. alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője, de a természetes személy ügyfelek részére egyébként nem kötelező az ügyek elektronikus intézése. Az ügyintézés ezen formája során is érvényesül ügyfelek önrendelkezési joga, illetve az elektronikus út igénybevételének az ügyfelek részéről is vannak előfeltételei.

Az elektronikus ügyintézésre biztosított lehetőségek

Dombóvár Város Önkormányzata számos ügytípusban az önkormányzati ASP rendszer keretei közt létrejött Önkormányzati Hivatali Portálon közzétett elektronikus űrlapok útján, illetve azokban az ügyekben, melyekben nem lehetséges külön elektronikus űrlap segítségével ügyet intézni,  az e-Papír szolgáltatást révén biztosítja a lehetőséget az elektronikus ügyintézésre.


Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap címen keresztül érhető el


További információ az Önkormányzati Hivatalon Portálról


Az e-Papír az általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás, amely az azonosítást követően biztosítja az ügyfél számára, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervhez (jelen esetben a dombóvári önkormányzathoz) szabad szöveges beadványt terjesszen elő, ha a beadvány elektronikus úton történő előterjesztését a jogszabály nem zárja ki, és a beadvány elektronikus úton történő előterjesztésére jogszabály további formai követelményt nem állapít meg. A szolgáltatás igénybevételével egy egyszerű szerkesztő felületen tudja továbbítani az ügyfél a beadványát az eljáró hatóság virtuális postaládájába (ami az ún. hivatali kaput jelenti). A szolgáltatás segítségével az ügyfelek azonosítást követően állíthatják össze küldendő dokumentumaikat. Ezek összeállításához kiválaszthatják a témacsoportot, az ügyet és azt a hivatalt vagy önkormányzatot, amelynek levelet akarnak írni, és egy szabad szöveges mezőben megírhatják, hogy milyen okból kívánnak kapcsolatba lépni a kiválasztott szervezettel. Ezt követően csatolhatnak csatolmányokat és akár a kérelmet, akár a csatolmányokat hitelesíthetik az erre szolgáló szolgáltatás (AVDH) segítségével, majd beküldhetik a kérelmüket. Ezeket a küldeményeket a hivatalok, önkormányzatok a hivatali kapujukon fogadják.


Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton előterjeszteni, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt szakrendszerrel vagy külön űrlappal támogatni. Az e-Papír felület elérhetősége: https://epapir.gov.hu


További információ az e-Papír szolgáltatásról

Az elektronikus ügyintézésre során bankkártyával történő fizetési lehetőség

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségek

Dombóvár Város Önkormányzata hivatali kapujának adatai:

Rövid név: DVARONK

KRID: 435048708

Az e-Papír szolgáltatás segítségével benyújtott beadványok ebbe a hivatali kapuba érkeznek.

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal két hivatali kaput használ:

A központi hivatali kapu adatai:

Rövid név: TBAUI

KRID: 108072156

A Hatósági Iroda hivatali kapujának adatai:

Rövid név: DKOHHI

KRID: 657300949

A hivatali kapuval rendelkező szervezetek listája a www.magyarorszag.hu honlapon érhető el: Hivatali kapuk listája

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat