fbpx

Városunk Dombóvár

Kulturális intézmények

Kulturális intézmények

A dombóvári önkormányzati kulturális intézményeknek a Hunyadi tér 25. alatti Tinódi Ház ad otthont, a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény a Szabadság utca 16. alatt található.

Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft.

1979. április 3-án nyitotta meg kapuit az akkor modernnek és korszerűnek számító épület, mint művelődési ház. Környező települések és helyi vállalatok összefogásával készült, hogy otthona legyen a lakosság kulturális igényeit kielégítő Városi Művelődési Központ és Könyvtár komplex intézménynek. A kezdetektől számtalan, alapfeladatán túlmutató, új kezdeményezés és országos hírű esemény fűződik az itt dolgozó szakemberek és a szervezet nevéhez.

1993. január 1-től a Városi Könyvtár és a Dombóvári Művelődési Ház szétvált, noha egy épületben maradt. Az utóbbi gazdasági társasági formában működik 1997-től. Alapításakor közhasznú társaság volt, 2009-től azonban a törvény értelmében nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik a szervezet, mely 2016. júniusa végéig a Dombóvári Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató Nonprofit Kft. nevet viselte, azóta pedig az épület neve után Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. az elnevezése. 2016. június 9-e óta a cég kizárólagos tulajdonosa Dombóvár Város Önkormányzata.

Több, mint 40 szakkör, klub, művészeti csoport és civil szervezet dolgozik ma a művelődési otthonban, melyek tagjainak összlétszáma megközelíti az 1500 főt. A nonprofit csoportosulásokon kívül helyet ad különböző képző, mozgásos, nyelvi és szakképző tanfolyamoknak is.

A szervezet programjaiban komplexitásra törekszik, rendezvényeit értékközvetítő és -őrző, hagyományteremtő vagy újrateremtő szándékkal szervezi.

Alkalmi, eseti rendezvényeknél nem csak programgazdaként van jelen a Tinódi Ház, hanem együttműködő, vagy lebonyolító partnerként is. Így a műsoros esteken kívül otthona szakmai napoknak, szakkiállításoknak, konferenciáknak, termék- vagy nézetbemutatóknak, báloknak, esküvőknek, baráti összejöveteleknek.

Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

Az addig több épületben lévő könyvtári egységek 1979-ben a végre beköltözhettek az új, a művelődési házzal közös épületbe. A beköltözést követően a városi könyvtár a művelődési otthon szerves részeként, integrált intézményként működött tovább. Elnevezése a Művelődési Központ és Könyvtár lett. Szabadpolcos kölcsönzőtér, a gyermek és felnőtt részlet együttesen 360 m2 területet kapott. A zeneműtár 20 férőhellyel, négyféle program egyidejű hallgatásával, korszerű technikai berendezéssel 80 m2-es helyiségben működött. A könyvtárhoz még két kutatószoba, egy feldolgozó helyiség és két kisebb iroda tartozott.

1992-ben önkormányzati határozat alapján a fenntartó megszüntette az integrációt, ezzel együtt Városi Könyvtár néven intézményt alapított.

A városi könyvtár funkciója, a város életében betöltött szerepe, a szolgáltatások mennyisége és minősége az elmúlt 50 év alatt sokat változott. Összességében az olvasói igényekre jobban koncentráló, és az információk sokkal szélesebb körű, gyorsabb megszerzésére és közvetítésére törekvő könyvtárrá vált. A könyvtár 2003-ban „Küldetés-nyilatkozatot” fogalmazott meg, mely így hangzik: „A könyvtár küldetése, hogy a nyomtatott, az elektronikus dokumentumok és az Internet elérhetőséggel biztosítsa mindenki számára az információhoz való szabad hozzáférést, szellemi otthont nyújtson az emberek életen át tartó tanulásához, a szabadidő hasznos eltöltéséhez járuljon hozzá.”

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat