Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Általános tájékoztató

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Dombóvár Város Önkormányzata önként vállalt feladatként évről-évre csatlakozik az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett ösztöndíjpályázathoz.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a dombóvári önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi  hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
2017. évi forduló
2016. évi forduló
2015. évi forduló

A képviselő-testület által delegált hatáskörben Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójára beérkezett pályázatokat 2016. december 14-én elbírálta. A Bizottság az elmúlt évekhez képest 500 ezer forinttal nagyobb, 4 millió Ft-os költségvetési keretből a beérkezett 82 pályázat közül a szociális körülmények figyelembevételével 74 hallgatót 2017-ben 10 hónap időtartamra „A” típusú, egy – a felsőoktatási tanulmányait 2017-ben megkezdeni kívánó – fiatalt pedig a 2017/2018. tanévtől kezdődően három évre szólóan évente 10 hónap időtartamra „B” típusú ösztöndíjban részesített. A megemelt keretnek köszönhetően az önkormányzati ösztöndíj összege mindkét típusú pályázatnál hallgatóként havonta ötezer forint.