fbpx

Városunk Dombóvár

Térfigyelő kamerarendszer

Tájékoztató a dombóvári közterületi térfigyelő rendszer működéséről

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 31/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete értelmében a dombóvári közterületi térfigyelő rendszer céljai:
a) az állampolgárok biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása,
b) a bűnmegelőzés,
c) a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése,
d) a bűnüldözésben, bűnmegelőzésben az állampolgárok személyi és vagyonbiztonságának növelésében tevékenykedő szervezetek közötti együttműködés elősegítése,
e) a közterületen található vagyon megóvása és felügyelete,
f) az általános közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének megóvása és biztosítása.
A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetését és kezelését a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalon belül működő közterületet-felügyelet látja el. A közterület-felügyelet a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére, kezelésére önálló adatkezelői minőségében a hatáskörébe tartozó ügyekben jogosult, a térfigyelő rendszer által készített felvételek rögzítése, felhasználása, továbbítása és törlése során az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben foglaltak szerint, valamint a jegyző által kiadott szabályzat alapján köteles eljárni.
A közterületi térfigyelő rendszer részét képező képfelvevőkkel megfigyelt közterületek felsorolása:

 

Dombóvár város térfigyelő kamerarendszere
Sorszám Kamera helye Koordináta Kamerák száma Megfigyelt terület
1. Hotel Dombóvár előtti terület 46.374016, 18.130395 1 db Hotel Dombóvár előtti közterület
2. Hotel Dombóvár előtti terület 46.374016, 18.130395 1 db Jókai utca
3. Hotel Dombóvár előtti terület 46.374016, 18.130395 1 db 611-es út, Napsugár Áruház
4. Napsugár Áruház 46.374247,

18.129586

1 db A Napsugár Áruház melletti parkoló
5. Központi buszpályaudvar 46.374460, 18.129835 1 db A Napsugár Áruház melletti parkoló
6. Víztorony 46.376962, 18.130337 1 db 611-es út, Járásbíróság
7. Spar trafik 46.378153, 18.130486 1 db Ady utca
8. Pannónia 56. társasház 46.378240, 18.131218 1 db Pannónia út
9. Spar parkoló 46.377409, 18.130020 1 db Víztorony
10. Spar parkoló 46.377409, 18.130020 1 db Ady utca
11. Csillagház 46.376519, 18.131427 1 db Tinódi szobor körüli közterület
12. Tinódi Ház 46.376097, 18.132339 1 db Tinódi Ház előtti közterület
13. Tinódi Ház 46.376097, 18.132339 1 db Tinódi Ház és a Belvárosi Általános Iskola közötti közterület
14. Vörösmarty utca – Dombó Pál utca kereszteződés 46.377623, 18.136883 1 db Vörösmarty utca a Bajcsi-Zsilinszky utca irányában
15.  

III. utca – körforgalom

 

46.382335, 18.1583621 1 db III. utcai orvosi rendelő
16. III. utca – körforgalom 46.382335, 18.1583621 1 db Körforgalomnál lévő szelektív hulladékgyűjtő
17.  

 

Kapos-hídnál található vízmű épület

 

46.385424, 18.168769 1 db Dombóvárra Mágocs felől bevezető út
18. Horvay utca – Erkel Ferenc utca kereszteződés 46.385388, 18.152212 1 db Horvay utca – Erkel Ferenc utca kereszteződése
19. Kórház utca – Horvay utca kereszteződés 46.384016, 18.145453 1 db Kórház utca – kórház parkoló
20. Béke utca – Krúdy utca kereszteződése 46.378707, 18.153366 1 db Béke utca – Krúdy utca kereszteződése
21. Radnóti utca – Erkel Ferenc utca kereszteződése 46.389477, 18.150631 1 db Radnóti utca – Erkel Ferenc utca kereszteződése
22. Erzsébet utca – Ady utca kereszteződése 46.375449, 18.123035 1 db Erzsébet utca – Ady utca kereszteződése
23. Dombóvárra Kaposvár felől bevezető 61-es út 46.377416, 18.118787 1 db Dombóvárra Kaposvár felől bevezető 61-es út
24. Szabadság utca 4. 46.370529, 18.129774 1 db Aradi Vértanúk emlékmű
25. Dombóvárra Pécs felől bevezető 611-es út 46.368188, 18.128955 1 db Dombóvárra Pécs felől bevezető 611-es út
26. Lucza hegyi hulladékudvar bejárata 46.375722, 18.118676 1 db Lucza hegyi hulladékudvar bejárata
27. Dália utca déli szakasza 46.383484, 18.129087 1 db Dália utca déli szakasza (zsákutca)
28.  

 

Hóvirág utca 1.

 

46.382865, 18.127368 1 db Hóvirág utca 1. orvosi rendelő
29.  

Dombóvár-Szőlőhegy, Gárdonyi utca 2.

 

 

46.356438, 18.107333 1 db Dombóvár-Szőlőhegy buszforduló
30.  

Dombóvár-Szőlőhegy, Nyerges

 

46.345650, 18.108957 1 db Dombóvár-Szőlőhegy nyergesi buszforduló
31. Dombóvár-Szőlőhegy, Gárdonyi utca 2. 46.356667, 18.107864 1 db Gárdonyi utca – Garay utca kereszteződése
32. Perekac 46.386420, 18.131183 1 db Perekac – volt állatvásár tér bejárata
33. Perekac 46.386420, 18.131183 1 db Dombóvárra bevezető mellékút
34. Dombóvárra Budapest felől bevezető 61-es út 46.400555, 18.150483 1 db Dombóvárra Budapest felől bevezető 61-es út
35. 61-es út – Gunarasi út kereszteződése 46.395532, 18.147390 1 db 61-es út – Gunarasi út kereszteződése
36. Gunaras, Kernen tér 46.402917, 18.167156 1 db Gunaras – Fürdő utcai bevezető út
37. Gunaras, Kernen tér 46.402917, 18.167156 1 db Kernen tér
38. Gunaras, Kernen tér 46.402917, 18.167156 1 db Kernen tér, parkoló
39. Gunaras, Tó utca 46.403168, 18.170105 1 db Tó utcai parkoló
40. Gunaras, Kedves utca 46.405537, 18.171299 1 db Gunaras – Kedves utcai bevezető út
41. Gunaras 46.403431, 18.171698 1 db Tó utca a kápolna irányában
42. Tüske, Március 15. tér 46.398694, 18.150213 1 db 61-es út
43. Dózsa György utca, vásártéri szelektív hulladékgyűjtő 46.369489, 18.134846 1 db Dózsa György utca, vásártéri szelektív hulladékgyűjtő

 

A megfigyelést végző személyek a kamerákat kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrésére, rögzítésére, illetve az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezésére használhatják.

A kamerák által rögzített képfelvétel a rögzítés helyszínén

a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,

b) elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,

c) végzett  közterület felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá

d) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban

használható fel, és – a felvétel törlésének elhalasztására irányuló kérelem hiányában – nyolc nap elteltével törlésre kerül.

Ha a felvételen szereplő személy a jogainak érvényesítésére eljárást indított, részére az adatkezelési határidőn belül benyújtott kérelemre a felvételt továbbítani kell. Szabálysértési eljárásban, büntetőügyben, közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére a rögzített felvétel továbbítható, ha a megkereső hatóság a megkeresésben az eljárás tárgyát, ügyszámát és a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt  megjelöli. Akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti, kérheti, hogy a felvételt a felügyelet annak továbbításáig, de legfeljebb a kérelem benyújtását követő harminc napig ne törölje. A rögzített felvételen szereplő személy részére az adattovábbításról adott tájékoztatás költségmentes. A rögzített felvétel továbbítására irányuló megkeresést meg kell tagadni akkor, ha a felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan. A fentiekben felsoroltakon kívül más okból a képfelvétel nem adható ki, illetve harmadik személy által a felvétel nem tekinthető meg, és a felvétel – azok továbbítását követően, miután kétséget kizáróan megállapítható, hogy a címzett a felvételt megkapta és az megtekintésre alkalmas – haladéktalanul törölésre kerül. Amennyiben a kérelmező a róla készült felvétel megtekintését kéri vagy kérelme arra irányul, hogy a felvételrészlet a részére továbbításra kerüljön, először megvizsgálásra kerül, hogy a kért felvételrészlet rendelkezésre áll-e (a kérelmező szerepel-e felvételen). A rendszer működésével, működtetésével kapcsolatban a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz intézve írásban lehet tájékoztatást kérni.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat