fbpx

Városunk Dombóvár

Településrendezés, településfejlesztés

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) értelmében a települési önkormányzat az épített környezet, a település tervszerű alakítása és védelme érdekében az Étv. és végrehajtási rendeleteinek keretei között településfejlesztési és településrendezési feladatokat lát el. A településfejlesztés és a településrendezés célja a lakosság életminőségének és a település versenyképességének javítása érdekében

  • a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása,
  • a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési érdek és a jogos magánérdekek összhangjának biztosításával,
  • a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és védelme, az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése.
Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat