Védőnői szolgálat

A védőnői ellátás az egészségügyi alapellátás része, mindenki számára ingyenes szolgáltatás. A védőnő személyes és közösségi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése, korai felismerése, valamint az egészségfejlesztés céljából a várandós anyák, a 19. életévet be nem töltött személyek, valamint a családtervezés időszakában lévő személyek számára.

A védőnői ellátás feladata:

a) a család- és nővédelmi tanácsadás, reproduktív egészségfejlesztés,

b) a várandós anyák gondozása,

c) a gyermekágyas és szoptató anyák gondozása,

d) az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása,

e) az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása,

f) az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása,

g) családgondozás,

h) a gyermek családban való nevelkedésének elősegítése, együttműködés a háziorvossal, házi gyermekorvossal, a gyermekjóléti szolgálattal a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében,

i) a gyermekvédelmi jelzőrendszer részeként a gyermek veszélyeztetettségének jelzése a háziorvosnak, házi gyermekorvosnak, a gyermekjóléti szolgálatnak, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott esetekben hatósági eljárás kezdeményezése,

j) az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel.

Területi védőnők

Dombóváron 8 területi védőnői körzet található.

A területi védőnő feladatát az ellátási területén lakcímmel rendelkező személyek gondozásán túl köteles a védőnői gondozás lehetőségét felajánlani a körzetében életvitelszerűen tartózkodó azon személynek is, akiről tudomást szerez, és ellátása védőnői kompetenciájába tartozik. A területi védőnő nem választható, tevékenységét az önkormányzat által meghatározott körzetben végzi.

II. számú körzet Molnárné Bognár Anita

Önálló védőnői tanácsadás: szerda: 9.00-11.00 Csecsemő tanácsadás: kedd: 8.30-9.30 csütörtök: 11.30-12.30

 • +36-20-339-8637

 • 7200 Dombóvár, Hóvirág utca 1.

III. számú körzet Bachingerné Dicső Erzsébet

Önálló védőnői tanácsadás: szerda 8.00-10.00 Csecsemő tanácsadás: szerda 10.00-12.00

 • +36-20-244-5391

 • 7200 Dombóvár, Pannónia út 5.

IV. számú körzet Bokányiné Fábián Erzsébet

Önálló védőnői tanácsadás: hétfő 8.00-10.00 Csecsemő tanácsadás: kedd 12.00-13.00

 • +36-20-340-8978

 • 7200 Dombóvár, III. utca 35.

V. számú körzet Bereczki Annamária

Önálló védőnői tanácsadás: hétfő 8.00-10.00 Csecsemő tanácsadás: csütörtök 12.00-13.00

 • +36-20-339-9526

 • 7200 Dombóvár, III. utca 35.

VI. számú körzet Hartung Vilmosné

Önálló védőnői tanácsadás: kedd 9.00-11.00 Csecsemő tanácsadás: kedd 11.00-13.00

 • +36-20-339-8336

 • 7200 Dombóvár, Szabadság utca 2.

VII. számú körzet Kaszásné Király Erika

Önálló védőnői tanácsadás: csütörtök 8.00-10.00 Csecsemő tanácsadás: csütörtök 10.00-12.00

 • +36-20-341-3472

 • 7200 Dombóvár, Szabadság utca 2.

VIII. számú körzet Orbán Melinda

Önálló védőnői tanácsadás: szerda 8.00-10.00 Csecsemő tanácsadás: szerda 10.00-12.00

 • +36-20-339-8794

 • 7200 Dombóvár, Pannónia út 5.

IX. számú körzet Kelemen Mónika

Önálló védőnői tanácsadás: szerda 8.00-10.00 Csecsemő tanácsadás: szerda 10.00-12.00

 • +36-20-466-9338

 • 7200 Dombóvár, Pannónia út 5.

Iskolavédőnők

Az iskolavédőnő feladata  a 6-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátása. A dombóvári önkormányzat két főállású iskolavédőnőt alkalmaz, de az iskolavédőnői feladatok ellátásában a területi védőnők is közreműködnek.


Iskolavédőnői feladatok ellátása a dombóvári nevelési-oktatási intézményekben


 Nevelési-oktatási intézmény Védőnő
Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája
Bachingerné Dicső Erzsébet
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Szivárvány Óvodája Hartung Vilmosné
Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda
Molnárné Bognár Anita
Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája
Bokányiné Fábián Erzsébet és Bereczki Annamária
Margaréta Református ÓvodaBachingerné Dicső Erzsébet 
Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Molnárné Bognár Anita (C és D osztályok)

Orbán Melinda(A és B osztályok)

Dombóvári József Attila Általános IskolaBokányiné Fábián Erzsébet és Bereczki Annamária
Szent Orsolya Iskolaközpont

 Orbán Melinda

Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolája Kaszásné Király Erika
Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium

Kelemen Mónika

Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Horváth Éva

Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma

Horváth Éva (9-10. osztály)

Bachingerné Dicső Erzsébet (11-12. osztály)


Az iskolavédőnőkkel kapcsolatos információk:

 Védőnői körzet száma

Iskolavédőnő

Elérhetőségek (cím, telefonszám)

Tanácsadási idő

 I. számú körzet

Horváth Éva

+36-20-340-5172

szerda 10.00-13.00