Közérdekű felhívások, közlemények
Álláspályázatok
Vagyonhasznosítási, -értékesítési felhívások, közlemények

Módosított vasúti menetrend II.

Lakossági felhívás

EBOLTÁS

2017. évi kötelező eboltás időpontjáról és helyszíneiről való tájékoztatás!

Pályázati felhívás fogyatékkal élők részére önkormányzati bérlakás bérleti jogára

Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni a Dombóvár, Park u. 2. I/2. szám alatti önkormányzati bérlakást

Közvilágítás korszerűsítés a valós adatok alapján

Dombóvár Város Önkormányzata a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban 2017. március 16-án a www.napi.hu hírportálon megjelent cikkre reagálva a következőket teszi közzé:

Tájékoztatás zöldhulladék szállításról!

Tájékoztató az április hónapra tervezett házhoz menő zöldhulladék szállításról!

Pályázati felhívás önkormányzati bérlakások bérleti jogára

Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi önkormányzati bérlakásokat

Pályázati felhívás kamatmentes kölcsön formájában kérhető támogatásra

A Szociális Lakásalap Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet kamatmentes kölcsön formájában kérhető támogatásra.

Módosított vasúti menetrend I.

Lakossági felhívás

Pályázati felhívás mellszobor elkészítésére

Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot ír ki Buzánszky Jenőnek, a város díszpolgárának emléket állító mellszobor elkészítésére.

Lakossági tájékoztatás útzárról

Lakossági tájékoztatás

Madárinfulenza járvány megelőzése

2017. január 27-től az országos főállatorvos határozata alapján valamennyi baromfit az ország területén csak zártan lehet tartani.

Tájékoztató Dombóvár város 2015. évi környezeti állapotáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (továbbiakban: Kvt.) 46. § (1) bekezdés e) pontja szerint a települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.

Tájékoztató a 2017. évi házhoz menő szelektív hulladék begyűjtés időpontjairól

Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 2017. évben a alábbi időpontokban gyűjti a szelektív hulladékot.

Tájékoztatás építményadóval kapcsolatban

Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét arra, hogy az építményadó fizetési kötelezettséget érintő változásokat (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését, bontását)

Pályázati felhívás házi gyermekorvosi körzet betöltésére

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a dombóvári I. számú házi gyermekorvosi körzetben önálló orvosi tevékenység végzésére