A Dombóvár, Szabadság utca 14. alatti ingatlan bérletével kapcsolatos adatok

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet 20. §-a szerint az önkormányzat költségvetési szervei a feladatellátásukhoz - az alapító

okiratban foglaltak szerint – biztosított ingó és ingatlan tárgyakat bevételeik növelése érdekében bérbe adhatják. Amennyiben a vagyontárgy a feladatellátáshoz nem nélkülözhető, a bérbeadás csak a saját használaton kívüli időre szólhat. A bérbeadásból való bevétel az intézményt illeti meg. A bérbeadásról a költségvetési szerv vezetője dönt, a tárgyévre vonatkozó, önköltségszámítással megalapozott bérleti díjat előzetesen a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hagyja jóvá. A jóváhagyottnál alacsonyabb bérleti díj csak a Bizottság előzetes jóváhagyásával kérhető. A jóváhagyott bérleti díjat a költségvetési szervnek a honlapján közzé kell tennie.

 

A 291/2013. (IX. 26.) Kt. határozat alapján Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár, Szabadság u. 14. szám alatti (7/1 helyrajzi számú) ingatlan használatát a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal számára biztosítja feladatai ellátásához 2013. október 1-től az ellenkező döntéséig, illetve az ingatlan értékesítéséig.

 

A Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 179/2015. (V.27.) számú határozata alapján a Dombóvár, Szabadság u. 14. alatti 7/1 hrsz.-ú ingatlanban a feladatellátásához nem használt helyiségek tekintetében alkalmazható bérleti díjat azalábbiak szerint határozta meg:

  • Főépülethez kapcsolódó mellékrészben lévő, felújított helyiségek havi bérleti díja 950,- Ft/m2/hó + havi 2.000,- Ft rezsi átalánydíj. A fűtés a használt helyiségek területi arányában kerül továbbszámlázásra a bérlő részére.
  • Főépületben lévő helyiségek bérleti díja 200,- Ft/m2/hó + havi 2.000,- Ft rezsi átalánydíj. 
  • 1 hónapnál rövidebb időtartamra szóló bérlet esetén a bérleti díj 1.000 Ft, 10.000 Ft-os kaució kikötése mellett.

 

Engedélyezett bérleti szerződések adatai:

 

Terület nagysága m2

Bérleti díj

Ft/hó

Bérlet időtartama

13,93

5.000,- Ft + 2.000 Ft rezsi átalány

2015.03.01. - 2017.03.01

73,11

1.000,- Ft

2015.05.08. – 2015.05.10

13,93

2.786,- Ft + 2.000 Ft rezsi átalány

2017.03.01. - 2018.03.01