Képviselő-testületi és bizottsági tagok

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választását követően 2014. október 29-én tartotta alakuló ülését. A dombóvári képviselő-testület létszáma - a város lakosságszámához igazodva - tizenkét fő, tagja a polgármester és tizenegy önkormányzati képviselő.

Szabó Loránd polgármester főállásban tölti be tisztségét, munkáját két társadalmi megbízatású, a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, Kiss Béla és Tigelmann Péter segíti.

A polgármester és az alpolgármesterek jogállására, feladatkörére, valamint a képviselő-testület bizottságainak feladataira vonatkozóan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet tartalmaz rendelkezéseket. A szervezeti és működési szabályzat elérhető a Képviselő-testületi döntések/Önkormányzati rendeletek menüpontban az önkormányzati rendeletek között.

Képviselő-testületi tagok

A dombóvári képviselő-testület tagjainak elérhetőségeiről, a fogadóórák helyéről és időpontjáról az alábbi hivatkozáson érhető el információ:

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

Bizottsági tagok

A képviselő-testület két négyfős állandó bizottságot hozott létre, melyek egy-egy tagja nem önkormányzati képviselő.

Humán Bizottság

Elnök:
Molnár Tünde

Elnökhelyettes:
Tóth Gyula

Tagok:

Önkormányzati képviselő tag:
Kántor Katalin

Nem önkormányzati képviselő tag:
dr. Berta Bálint

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Elnök:
Talapka Rudolf

Elnökhelyettes:
Berta János

Tagok:

Önkormányzati képviselő tag:
Szatmáry Gyula

Nem önkormányzati képviselő tag:
dr. Urbánné Patkás Márta

Civil tanácsnok

Tóth Gyula képviselő civil tanácsnoki tisztséget tölt be. Feladata a civil szervezetekkel való együttműködés elősegítése, kapcsolattartás a Civil Tanáccsal, a Civil Fórum szervezése, a dombóvári civil társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének és érdekérvényesítésének támogatása és a lakosság önszerveződő tevékenységének erősítése.