Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok:

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

ügyvezető: Kertész Péter

A cég a következő főbb feladatokat látja el: a Dombóvár, Kinizsi utca 37. alatti ingatlan üzemeltetése, a városi köztemetők üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében, helyi közfoglalkoztatás, önkormányzati földterület művelése START közmunka mintaprogramhoz kapcsolódva, parkgondozás, illetve közterület-fenntartás és ahhoz kapcsolódóan hulladékszállítás, játszóterek fenntartása, gyepmesteri feladatok ellátása, nyilvános WC-k üzemeltetése, építőipari tevékenység. Mindezen tevékenységekkel kapcsolatban a cég megváltozott munkaképességű munkavállalókat és közfoglalkoztatottakat alkalmaz.

Dombó-Média Szolgáltató Kft.

ügyvezető: Glaub Róbert

Dombóvár Város Önkormányzata megbízásából a Dombó-Média Szolgáltató Kft. különböző városmarketing és kommunikációs feladatokat lát el.  

Dombó-Land Térségfejlesztő Kft.

ügyvezető: Ilia Anita

A Dombó-Land Kft.  feladata  Dombóvár Város Önkormányzata településfejlesztési stratégiája célkitűzéseinek figyelembe vételével európai uniós pályázatok előkészítése, végrehajtása, Dombóvár Város Önkormányzatának gazdasági társaságai és intézményei számára fejlesztési és beruházói feladatok végrehajtása, Dombóvár város arculatának, infrastruktúrájának fejlesztése, együttműködés európai uniós és magyarországi szervezetekkel a városfejlesztési célok elérésében.

Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft.

ügyvezető: Somlai Adrienn

A cég az önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján közösségi teret (művelődési házat) működtet, valamint közművelődési és kulturális szervezési, illetve közvetítő tevékenységet végez.

Az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok:

Dombóvári Vízmű Kft.

ügyvezető: Kertész Péter

  • 7200 Dombóvár, Berzsenyi u. 1.

Az önkormányzat részesedése a cégben:  98,825%


A cég a víziközmű szolgáltatásának megszűnése következtében kezeli a megmaradt vagyont,  illetőleg gondoskodik a kintlévőségek behajtásáról.

Az önkormányzat részbeni tulajdonában álló gazdasági társaságok

A társaság neve

A társaság székhelye

A tulajdoni részesedés összege (Ft)

tulajdoni hányad %

Kaposszekcsői Ipari Park Nonprofit Kft.
7361 Kaposszekcső, Táncsics
Mihály u. 32.
 4 500 000
 35,1

Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt.

7200 Dombóvár, Kernen tér 1.

10 000


BIOKOM Nonprofit Kft.

7632 Pécs, Siklósi út 52.

390 753

0,06

AQUAVIS Energiatermelő és Szolgáltató Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Losonczy utca 28.

85 000

7,52

DRV Zrt.

8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

10 000

0,0002

Dél-Kom Dél-dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
7632 Pécs, Siklósi út 52.
100 000
 0,084