Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok:

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

ügyvezető: dr. Szabó Péter

A cég a következő főbb feladatokat látja el: lakásgazdálkodás, a városi úthálózat, buszöblök és a parkolók kiszolgáló útjainak gépi síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkái, a Dombóvár, Kinizsi utca 37. alatti ingatlan üzemeltetése, a városi köztemetők üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében, helyi közfoglalkoztatás, önkormányzati földterület művelése START közmunka mintaprogramhoz kapcsolódva, parkgondozás és közterület-fenntartás, játszóterek fenntartása, gyepmesteri feladatok ellátása, nyilvános WC-k üzemeltetése, építőipari tevékenység, szakképzés keretében gyakorlati képzés, vagyonvédelmi tevékenység. Mindezen tevékenységekkel kapcsolatban a cég megváltozott munkaképességű munkavállalókat és közfoglalkoztatottakat alkalmaz.

Dombó-Média Szolgáltató Kft.

ügyvezető: Stifter Balázs

Dombóvár Város Önkormányzata megbízásából a Dombó-Média Szolgáltató Kft. különböző városmarketing és kommunikációs feladatokat lát el.  A cég feladatai:

 • Helyi televízió működtetése (híradó, különböző magazin műsorok, egyházi, sport, civil és egyéb rendezvények rögzítése és sugárzása, képújság működtetése).
 • Városi honlapok működtetése (www.dombovar.hu - az önkormányzati felület kivételével).
 • Városi újság megjelentetése 7200 – Egy szabad város lapja címmel kéthetente, illetve évente három alkalommal magazin kiadása.
 • Kapcsolattartás megyei és országos média szolgáltatókkal, helyi hírek értékesítése.
 • Arculati tevékenység (városi rendezvények tájékoztató anyagainak elkészítése, megrendelésre egyéb tájékoztató anyagok készítése).
 •  A városi plakátozó helyek működtetése, felügyelete.
 • A szezonális Tourinform Iroda felügyelete.
 • Önkormányzati sportlétesítmények reklámfelületeinek értékesítése.
 • A Dombópédia internetes oldal felügyelete és karbantartása
 • A Városkártyához kapcsolódóan:
  • közreműködés a Városkártya rendszer bevezetésében, 
  • kedvezményadók rendszerbe történő bevonása,
  • a kártyarendszer informatikai hátterének működtetése.

Dombó-Land Térségfejlesztő Kft.

ügyvezető: Ilia Anita

A Dombó-Land Kft.  feladata  Dombóvár Város Önkormányzata településfejlesztési stratégiája célkitűzéseinek figyelembe vételével európai uniós pályázatok előkészítése, végrehajtása, Dombóvár Város Önkormányzatának gazdasági társaságai és intézményei számára fejlesztési és beruházói feladatok végrehajtása, Dombóvár város arculatának, infrastruktúrájának fejlesztése, együttműködés európai uniós és magyarországi szervezetekkel a városfejlesztési célok elérésében.


Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft.

ügyvezető: Somlai Adrienn

A cég az önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján közösségi teret (művelődési házat) működtet, valamint közművelődési és kulturális szervezési, illetve közvetítő tevékenységet végez.

Az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok:

ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

ügyvezető: Somfalvi József

Az önkormányzat részesedése a cégben: 60%

A cég az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján végzi Dombóváron a települési szilárd hulladék gyűjtését és elhelyezés céljából történő elszállítását, a szelektív hulladékgyűjtést és a lomtalanítást.

Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.

ügyvezető: Pápay Tibor

Az önkormányzat részesedése a cégben: 80,537%

A cég működteti a Dombóvár, Kinizsi utcában található Farkas Attila Városi Uszodát, valamint a víziközmű-szolgáltatások biztosításával kapcsolatban tanácsadói feladatokat lát el az önkormányzat részére.

A víziközmű szolgáltatásának megszűnése következtében kezeli a megmaradt vagyont,  illetőleg gondoskodik a kintlévőségek behajtásáról.

Az önkormányzat részbeni tulajdonában álló gazdasági társaságok

A társaság neve

A társaság székhelye

A tulajdoni részesedés összege (Ft)

tulajdoni hányad %

Kaposszekcsői Ipari Park Nonprofit Kft.
7361 Kaposszekcső, Táncsics
Mihály u. 32.
 4 500 000
 35,1

Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt.

7200 Dombóvár, Kernen tér 1.

205 830 000

34,36

Kaposvár-TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a"

7400 Kaposvár, Virág u. 32.

180 000

6

BIOKOM Nonprofit Kft.

7632 Pécs, Siklósi út 52.

390 753

0,06

AQUAVIS Energiatermelő és Szolgáltató Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Losonczy utca 28.

85 000

7,52

DRV Zrt.

8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

10 000

0,0002