A dombóvári képviselő-testület által alapított közalapítványok

Hamulyák Közalapítvány

Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.

Nyilvántartási szám: 17-01-0000001


A kuratórium összetétele:

 • Máté Zoltán elnök
 • Konyár Melinda tag
 • Szabó Loránd tag
 • dr. Urbánné Patkás Márta tag
 • Molnár Tünde tagA közalapítvány céljai:


A közalapítvány célja a városkép szempontjából meghatározó épített értékek védelme, a város közterületen lévő, illetve közterülettel érintkező építészeti elemeinek, örökségének, arculatának fejlesztése, a meglévő értékek fenntartása, karbantartása, helyreállítása, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk feltételeinek biztosítása, károsodásának megakadályozása.


A közalapítvány célja továbbá a magánszemélyek, civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek, egyéb közösségek bevonása a környezetük formálásába, tervezésébe, értékek kutatásába, fejlesztési koncepciók kidolgozásába. 


Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány

Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.

Nyilvántartási szám: 17-01-0000076


A kuratórium összetétele:

 • Király Gábor elnök
 • Horváthné Gyánó Bernadett tag
 • Ligorovics Zsolt tag


A közalapítvány céljai:


Az alapítvány célja az, hogy kellő számú szociális célra felhasználható önkormányzati lakás hiányában segítséget, anyagi támogatást nyújtson arra rászoruló és arra érdemes magánszemélyeknek - különösen fiatal házasoknak - , akik saját tulajdonú vagy önálló bérletű lakóingatlanhoz szeretnének jutni és saját erőből is áldoznak erre a célra. Az alapítvány támogatja a lakóingatlan bővítésére, komfortfokozatának növelésére irányuló magánberuházásokat is. Az Alapítvány támogatást adhat a rászoruló dombóvári lakástulajdonosok megsegítése céljából a lakhatatlanná válás megelőzésére, illetve kezelésére.

Dombóvári "Kisgimnazistákért" Alapítvány

Székhely: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

Nyilvántartási szám: 17-01-0000007


A kuratórium összetétele:

 • Szenyéri Csilla elnök
 • Kőváriné Misky Éva Zsuzsanna tag
 • Király László Gyuláné tag
 • Bakarecz Attila tag


A közalapítvány céljai:


Az alapítvány célja elősegíteni a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban a nyelvoktatás feltételeinek javítását, hozzájárulni a kiemelkedő képességű tanulók külföldi tanulmányútjainak szervezéséhez, elősegíteni a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek oktatását.

Megszűnt közalapítvány vagyonának felhasználása


Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1997-ben hozta létre a Dombóvári Fiatal Értelmiségért Közalapítványt a felsőfokú tanulmányokat folytató dombóvári fiatalok anyagi támogatása, tanulmányaik segítése, jobb eredményeik elérésének ösztönzése, a szülőföldhöz való kötődés elősegítése céljából. A képviselő-testület a kuratóriummal egyetértésben kezdeményezte a szervezet megszüntetését, mivel jogszabályi korlátok miatt nem járt sikerrel az alapítványi célok megújítása, kibővítése. Az eljáró bíróság törölte a Közalapítványt a civil szervezetek névjegyzékéből, és lefolytatta a végelszámolási eljárást, mely jogerősen 2016. október 26-án ért véget. A dombóvári képviselő-testület döntése alapján a Közalapítvány vagyona – 81.218,-Ft – a végelszámolási eljárás után az alapítóhoz került vissza, és azt Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulója önkormányzati forrásának kiegészítésére és ezen keresztül a felsőfokú tanulmányokat folytató dombóvári fiatalok támogatására használja fel.